Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα σκάνδαλα “ιδρύουν” την οικονομική αστυνομία της ΕΕ

ΕU στις 28/02/2019

Ίδρυση οικονομικής αστυνομίας αποφάσισε η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

|> Η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε λεπτομερές σχέδιο για πιο δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία, καθώς και για την αντιμετώπιση του φορολογικού εγκλήματος.

Οι συστάσεις που υιοθέτησε η ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) καλύπτουν σειρά ζητημάτων, από την αναθεώρηση του συστήματος αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (κυρίως μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της συνεργασίας σε όλους τους τομείς μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκόμενων αρχών) μέχρι τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.

Στη μεγάλη λίστα ευρημάτων και συστάσεων γίνεται αναφορά σε:

 • κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει να ετοιμάζει άμεσα πρόταση για μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία
 • πρόταση για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού εναντίον του «ξεπλύματος χρήματος»
 • παρότρυνση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ
 • έντονη ανησυχία για τη γενικότερη έλλειψη πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος
 • επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και διευκολύνουν επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού
 • ανησυχία για τα προγράμματα «χρυσής βίζας» και διαβατηρίων, τα οποία είναι προβληματικά και πρέπει να καταργηθούν σταδιακά
 • εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων («CumEx») τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νομικά «παραθυράκια» και ότι μόνο οι πολυμερείς, όχι οι διμερείς, συνθήκες μπορούν να δώσουν λύση
 • αντίμετρα που θα πρέπει να εξεταστούν εναντίον των ΗΠΑ σε περίπτωση που δε διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα της νομοθεσίας «FATCA»
 • ανάγκη κατάλληλης εκτίμησης από το Συμβούλιο της κατάστασης στην Ελβετία για να διασφαλιστεί ότι δεν υιοθετούνται επιζήμια φορολογικά συστήματα
 • ρήτρες «χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης» ο οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες
 • μάρτυρες δημοσίους συμφέροντος και ερευνητές δημοσιογράφους που θα πρέπει να προστατεύονται και την πιθανή αναπαραγωγή στην ΕΕ του συστήματος επιβράβευσης των ΗΠΑ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
 • τη Μάλτα και τη Σλοβακία, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για την ταυτοποίηση των υπεύθυνων για τη δολοφονία δύο ερευνητών δημοσιογράφων

Το κείμενο υπερψηφίστηκε με 34 ψήφους έναντι 4 και 3 αποχών. Αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου (25 – 28) στο Στρασβούργο.

Δηλώσεις

Ο πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ, Petr Ježek (Φιλελεύθεροι, Τσεχία), δήλωσε: «Η αξιοσημείωτος όγκος εργασίας που έφερε σε πέρας αυτή η επιτροπή κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης εντολής της έφερε στο φως ζητήματα άνευ προηγουμένου που επηρεάζουν τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι έρευνες και οι ακροαματικές διαδικασίες, μας βοήθησαν να συντάξουμε ισχυρότερες προτάσεις, κυρίως όσον αφορά την ανάγκη για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την αυστηρότερη εποπτεία στον τραπεζικό τομέα και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των φορολογικών αρχών. Τώρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε κυβερνήσεις και σχετικούς φορείς για την εφαρμογή των προτάσεών μας».

Ο συνεισηγητής Luděk Niedermayer (ΕΛΚ, Τσεχία), είπε: «Πρόσφατες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μας έδειξαν ότι χρειαζόμαστε επειγόντως καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, αποτρεπτικές κυρώσεις και προώθηση της καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού των αρμόδιων αρχών τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους, καθώς και μια ενεργή συνεργασία με των ιδιωτικό τομέα. Η επιτροπή μας καλεί την ΕΕ να παίξει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια συζήτηση για την εύρεση λύσης όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στα φορολογικά καθεστώτα, με ταυτόχρονη διατήρηση τους δίκαιου και διαφανούς φορολογικού ανταγωνισμού».

Ο συνεισηγητής Jeppe Kofod (Σοσιαλιστές, Δανία), δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει σοβαρό πρόβλημα με το ξέπλυμα χρήματος και τη φορολογική απάτη. Έχουμε τη μεγαλύτερη, πλουσιότερη και πιο ενοποιημένη αγορά στον κόσμο με ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αλλά ελάχιστη έως καθόλου εποπτεία σε διασυνοριακό επίπεδο και 28 διαφορετικές νομοθεσίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από ‘παραθυράκια’ τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν πολύ εύκολα για να νομιμοποιήσουν τεράστια ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου της Danske Bank, ή για τη δημιουργία εξαιρετικά κερδοφόρων συστημάτων φοροκλοπής όπως το CumEx. Χρειαζόμαστε αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σκληρές κυρώσεις για τις τράπεζες που διευκολύνουν το οικονομικό έγκλημα και μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της Europol».

Υπ΄ όψιν…

Κατόπιν συνεχών αποκαλύψεων τα τελευταία πέντε χρόνια (LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks και Paradise Papers), το ΕΚ αποφάσισε τη σύσταση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3), την 1η Μαρτίου 2018.

Με την υιοθέτηση αυτής της έκθεσης, ολοκληρώνεται η δωδεκάμηνη εντολή της επιτροπής, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 18 ακροαματικές διαδικασίες για θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος, δέκα ανταλλαγές απόψεων με υπουργούς οικονομικών και Επιτρόπους, και τέσσερις διερευνητικές αποστολές – στις ΗΠΑ, στη Νήσο του Μαν, στη Δανία και την Εσθονία, καθώς και στη Λετονία.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: