Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εξεταστική επιτροπή για την χρήση του κατασκοπευτικού “Pegasus”

ΕU στις 11/03/2022

Το λογισμικό ίσως χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς σκοπούς, π.χ. για παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολιτικών, δικηγόρων

|> Μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (η πρόεδρος Roberta Metsola και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ), η Ολομέλεια ενέκρινε την εντολή, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας των νέων επιτροπών. Οι κατάλογοι των μελών θα ανακοινωθούν κατά την επόμενη Σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 23-24 Μαρτίου.

Η 38μελής «εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης» θα διερευνήσει τις καταγγελίες περί παραβίασης του δικαίου της ΕΕ κατά τη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, από την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Η επιτροπή θα εξετάσει τους υφιστάμενους εθνικούς νόμους που διέπουν την παρακολούθηση και κατά πόσον το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς σκοπούς, για παράδειγμα, κατά δημοσιογράφων, πολιτικών και δικηγόρων. Η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής ολοκληρώθηκε με 635 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 20 αποχές.

Ξένες παρεμβάσεις

Η «ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης (INGE 2), σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», θα στηριχθεί στο έργο της ομώνυμης προκατόχου της, η θητεία της οποία λήγει στις 23 Μαρτίου. Η νέα επιτροπή (με 33 μέλη) θα εξετάσει την υφιστάμενη και την αναμενόμενη νομοθεσία της ΕΕ σε διάφορους τομείς όσον αφορά τα κενά που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τρίτες χώρες για κακόβουλους σκοπούς. Η ψηφοφορία για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής ολοκληρώθηκε με 614 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 34 αποχές.

Πανδημία COVID-19

Η 38μελής ειδική επιτροπή με θέμα «πανδημία COVID-19: άντληση διδαγμάτων και συστάσεις για το μέλλον» θα εξετάσει την ευρωπαϊκή αντίδραση στην πανδημία στους τομείς της υγείας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και των παγκόσμιων σχέσεων της ΕΕ. Η ψηφοφορία για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής ολοκληρώθηκε με 642 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 39 αποχές.

Σχετικές πληροφορίες

Αρχής γενομένης από τις συνεδριάσεις συγκρότησης σε σώμα, κάθε νέα επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της δώδεκα μήνες για να συντάξει την έκθεση με τις συστάσεις της. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, η θητεία μιας ειδικής επιτροπής (άρθρο 207) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο παρατείνει τη θητεία αυτή μετά τη λήξη της. Η θητεία μιας εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 208) είναι επίσης δωδεκάμηνη και μπορεί να παραταθεί δύο φορές για περίοδο τριών μηνών.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι εξεταστικές επιτροπές διερευνούν καταγγελίες για παραβιάσεις ή κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Απάντηση