Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι Κωνσταντινουπολίτες στη Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 26/09/2019

Αίσθηση προκάλεσαν και εφέτος οι καταθέσεις/καταγγελίες του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

|> Στις εργασίες της Ετήσιας Συνάντησης Εφαρμογής Ανθρώπινης Διάστασης (Human Dimension  Implementation  Meeting 2019 – HDIM) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία, 16-27/9 συμμετείχε και εφέτος ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, εκπροσωπούμενος από την ειδική γραμματέα του δ.σ. Πηνελόπη Φούγιαξη και το μέλος και πρώην πρόεδρο του ΣΚ Λεωνίδα Κουμάκη.

Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Εταίροι Συνεργασίας, Θεσμικά Όργανα και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Κατά την διάρκεια της πρωινής συνεδρίας της 24ης Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, η παρέμβαση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών αφορούσε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, τα οποία απειλούν την ύπαρξη, την επιβίωση και το μέλλον της.

Η προφορική παρέμβαση ενώπιον των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών – μελών έγινε από τον Λεωνίδα Κουμάκη. Κλικ εδώ.

Η έγγραφη, πλήρης και αναλυτική Εισήγηση (Statement) του Συλλόγου για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τις Συστάσεις (Recommendations) που την συνοδεύουν, έχει πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο.  Κλικ εδώ.

Κατά την διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας της 24ης Σεπτεμβρίου,  με αντικείμενο τις θρησκευτικές ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα μεταξύ άλλων, τονίσθηκε  η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς επίσης και της συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας να επιτρέψει την επαναλειτουργία τής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η προφορική παρέμβαση ενώπιον των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών – μελών του ΟΑΣΕ έγινε από την Πηνελόπη Φούγιαξη. Κλικ εδώ.

Η έγγραφη, πλήρης και αναλυτική Εισήγηση  (Statement) για τις θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Τουρκία, μαζί με τις Συστάσεις (Recommendations) που την συνοδεύουν, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο. Κλικ εδώ.

Οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ, ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι εποικοδομητικές επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ αναδεικνύουν και προβάλλουν σε διεθνές επίπεδο τα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας και τις Θρησκευτικές Ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Απάντηση