Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αίτημα για χρηματοδότηση του Μεταναστευτικού από το ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕU,ΕΛΛΑΔΑ στις 04/12/2015

Από Μουζάλα-Χαρίτση

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο αν. υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, σε επιστολή του προς την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτου, αναφέρει τα εξής:

Τα δύο υπουργεία, προχώρησαν σε αναλυτική καταγραφή των έργων και δράσεων που υλοποιήθηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν, το αμέσως επόμενο διάστημα, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Ο υφυπουργός αιτείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παραπάνω έργα και δράσεις να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ικανοποίηση του αιτήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη μέρους των επειγουσών αναγκών και την αξιοποίηση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των διαθέσιμων πόρων.

Η επιστολή προς την Επίτροπο αποτελεί τμήμα μίας συνολικότερης προσπάθειας των υπουργείων Οικονομίας και Εσωτερικών, για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών. Ήδη το υπουργείο Οικονομίας, έχει ανακατευθύνει πρόσθετους πόρους για το προσφυγικό από τα προγράμματα του ΕΟΧ.

Είναι βεβαίως προφανές ότι οι διαθέσιμοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιουργεί η προσφυγική κρίση.

Το υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τις προσπάθειες διερεύνησης όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης των αναγκών που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Απάντηση