Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το νεοκλασικό Νηπιαγωγείο της Βουλής στην Πλάκα

ΕΛΛΑΔΑ στις 05/09/2023

Το επί της οδού Θρασύλλου 18 κτήριο είναι διώροφο με κεραμοσκεπή στέγη και οικοδομήθηκε το έτος 1890

|> Ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας  υπέγραψε το πρωί, σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση του νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού Θρασύλλου 18 στην Πλάκα, που στεγάζει το Νηπιαγωγείο της Βουλής των Ελλήνων, με τον εκπρόσωπο του μειοδότη Νικόλαο Σορόλη.

Το έργο περιλαμβάνει:

  1. Την αποξήλωση και αντικατάσταση 21 εξωτερικών κουφωμάτων με νέα πανομοιότυπα των υφιστάμενων, αλλά βελτιωμένα από άποψη ενεργειακής συμπεριφοράς, ώστε να μην αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτηρίου.
  2. Την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού με τοποθέτηση κεντρικής μονάδας αντλίας θερμότητας, υψηλού βαθμού απόδοσης, μεταβλητού ψυκτικού μέσου (τύπου VRF) και εσωτερικών μονάδων.
  3. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αναβαθμισμένου εξοπλισμού φωτισμού.
  4. Λοιπές οικοδομικές εργασίες (συντήρηση ξύλινης κεντρικής θύρας, επισκευή τεσσάρων ξύλινων εξωτερικών θυρών, τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων μετά την ολοκλήρωση τοποθέτησης των νέων κουφωμάτων, στεγανοποίηση και επισκευή βατού δώματος, αποκατάσταση και συντήρηση ξύλινων δαπέδων κ.λπ.).

Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης εκπονήθηκαν από τη  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής . Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των κουφωμάτων έλαβαν την έγκριση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21.03.2023 με προϋπολογισμό ύψους 280.000 ευρώ με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Προσφορά υπέβαλαν έξι οικονομικοί φορείς. Με την υπ’ αριθμό 537/08.08.2023 (ΑΔΑ 01-08ΗΧ) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής της Βουλής ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η Κοινοπραξία «Νικόλαος Σορολής – Νικόλαος Καρβέλας», με οικονομική προσφορά ύψους 254.668,72€, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 9,09 % επί του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή το κτήριο θα αποδοθεί ενεργειακά αναβαθμισμένο πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025. Επειδή το κτήριο είναι σε λειτουργία,  οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται στις σχολικές διακοπές ή και σε Σαββατοκύριακα και τριήμερα αργιών.

Το κτήριο επί της οδού Θρασύλλου 18 είναι διώροφο με κεραμοσκεπή στέγη, οικοδομήθηκε το έτος 1890 (σύμφωνα με σχετική επιγραφή στο υπέρθυρο) και αποτελεί τυπικό δείγμα του όψιμου αθηναϊκού νεοκλασικού ρυθμού. Το 1995 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης από την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ και για μια 15ετία περίπου στέγασε το Ίδρυμα « Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας».

Το 2009, το κτήριο παραχωρήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου της.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: