Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ανακατασκευές για την CMA-CGM

Χωρίς κατηγορία στις 25/10/2014

Περισσότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της CMA-CGM πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου σε ναυπηγεία για μετασκευές. Στόχος είναι με τις υδροδυναμικές και άλλες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και βασικού κόστους χρήσης των πλοίων.

Απάντηση