Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στο… μικροσκόπιο της ΕΕ το Μέλλον της Ευρώπης

ΕU στις 23/01/2020

Ανακοινώθηκαν οι ιδέες για την προετοιμασία της Διάσκεψης που θα αρχίσει στις 9 Μαΐου

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες τις ιδέες της για την προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2020), και να διαρκέσει δύο χρόνια.

Η εκδοθείσα ανακοίνωση αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στην ήδη έντονη συζήτηση γύρω από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης — ένα εγχείρημα που εξαγγέλθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, με σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς. Η διάσκεψη θα βασιστεί σε εμπειρίες του παρελθόντος, όπως οι διάλογοι με τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα εισαγάγει ευρύ φάσμα νέων στοιχείων για μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους τα άτομα θα μπορούν να διαμορφώνουν τη μελλοντική δράση της ΕΕ. Η διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στο αποτέλεσμα.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η Επιτροπή προτείνει δύο παράλληλους άξονες εργασίας για τις συζητήσεις.

  • Ο πρώτος θα πρέπει να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ και στο τι θα πρέπει να επιδιώξει η Ένωση: εν προκειμένω περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης, η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μας, η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ στον κόσμο, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης.
  • Ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων που σχετίζονται συγκεκριμένα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα θεσμικά ζητήματα: ιδίως του συστήματος των κορυφαίων υποψηφίων και των υπερεθνικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρατήρησε τα εξής: «Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Συνεπώς, επιθυμία μου είναι όλοι οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ένωση του αύριο».

Η αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Ντούμπραβκα Σούιτσα, δήλωσε: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και το αίτημα για ανάληψη δράσης που προέκυψε από αυτές. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική ευκαιρία να προβληματιστούμε μαζί με τους πολίτες, να τους ακούσουμε, να συνεργαστούμε, να δώσουμε απαντήσεις και εξηγήσεις. Θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ανθρώπων που υπηρετούμε. Είναι ευκαιρία να δείξουμε στους ανθρώπους ότι η φωνή τους μετράει στην Ευρώπη».

Δημόσιο φόρουμ 

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως φόρουμ στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου έχουν πρόσβαση πολίτες πέρα από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, από κάθε γωνιά της Ένωσης. Καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών. Μια πολυγλωσσική επιγραμμική πλατφόρμα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της συζήτησης και θα στηρίξει την ευρύτερη συμμετοχή. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αναλάβει τις πλέον αποτελεσματικές δράσεις, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να ενσωματώσει τις ιδέες και τις παρατηρήσεις των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Απάντηση