Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σε λίγες μέρες αρχίζουν οι αλλαγές στο καθεστώς κινητής τηλεφωνίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 27/05/2021

Αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου κανονισμού που ενέκρινε η ΕΕΤΤ – Τέλος η φραγή σε εισερχόμενες κλήσεις λόγω οφειλών

|> Εντός των προσεχών ημέρων θα αρχίσει να αλλάζει το καθεστώς στις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και εταιριών κινητής τηλεφωνίας και σε διάρκεια εννέα μηνών θα έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Αδειών (ΓΚΑ) έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αναμένεται η δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τον νέο κανονισμό προβλέπονται κάποιες ανατροπές με κύρια να μην επιτρέπεται στους πάροχους να προβαίνουν στο αντικοινωνικό μέτρο της φραγής εισερχομένων κλήσεων λόγω οφειλών.

Με τον νέο ΓΚΑ προασπίζονται τα δικαιώματα των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και Internet και γενικά προβλέπονται αλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Δηλαδή οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει:

  • Να παρέχουν ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη αυτής. Επίσης πρέπει να προειδοποιούν τον συνδρομητή καρτοκινητής τηλεφωνίας 15 ημέρες πριν τη λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.
  • Να μην αυξάνουν το πάγιο σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας αν οι προτεινόμενες αλλαγές στη σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.
  • Να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη λήξη της σύμβασής του.
  • Να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όταν φτάνει στο 80% και στο 100% υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του.
  • Να αναφέρουν στη σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες για τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν τους χρήστες με αναπηρία.

Επίσης…

  • Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής αν ο  συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν λήξει το συμβόλαιό του.
  • Μειώνεται το ελάχιστο όριο, που ο πάροχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών, όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα 200 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, ενώ τώρα είναι στα 150 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα.
  • Εάν ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μία υπηρεσία της πριν από τη λήξη της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με αυτή ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να καταγγείλει αζημίως το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: