Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το μνημείο του Θεμιστοκλή, ο ΟΛΠ και οι Πειραιώτες…

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 19/11/2020

Αναφορές κατοίκων στον Δήμο για την μη διέλευση φορτηγών των έργων μέσα από την πόλη

|> “Ιστορική” μπορεί να μείνει η αυριανή (3 μμ) τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά, καθώς το ένα και μοναδικό θέμα που θα συζητηθεί αφορά την διέλευση από τους δρόμους του Πειραιά φορτηγών του ΟΛΠ για τις εργασίες στο μνημείο του Θεμιστοκλή. Και η συζήτηση θα γίνει μετά από σχετικές αναφορές δημοτών.

Συγκεκριμένα, η σχετική πρόσκληση του προέδρου του δ.σ. Πειραιά προς τους δημοτικούς συμβούλους,αναφέρει:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 23η έκτακτη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 15:00,  σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), & την 77440/13-11-2020, αρ.427 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, για την πραγματοποίηση συζήτησης στο παρακάτω θέμα, μετά από αναφορές δημοτών.

Και στο τέλος αναφέρεται το θέμα: «Συζήτηση σχετικά με τη διέλευση από τη πόλη του Πειραιά φορτηγών οχημάτων του Ο.Λ.Π. και εκτελούμενες εργασίες στο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή».

Απάντηση