Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ανοιχτή πρόσκληση αποστολής προτάσεων για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Χωρίς κατηγορία στις 13/08/2015

Η γ.γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του κυβερνητικού αναπτυξιακού προγράμματος και ακολουθώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις του υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου της χώρας με στόχο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον αναπροσανατολισμό και την ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.

Καταγράφοντας καθημερινά τα κενά και τις ελλείψεις των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, αλλά κυρίως γνωρίζοντας και βιώνοντας την κρισιμότητα της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ ως απαραίτητη η καθιέρωση μιας νέας προσέγγισης, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη διαδικασία σύνταξης του αναπτυξιακού νόμου. Ο νέος νόμος λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη δομή της ελληνικής οικονομίας θα αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της στροφής τους προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Για την κατάρτιση ενός νόμου αποτελεσματικού, κοινωνικά δίκαιου και επικεντρωμένου στα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, προϋποθέσεις αποτελούν η μεθοδική σχεδίασή του, καθώς και η πλήρης καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των αστοχιών των προηγούμενων νόμων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. Για τον καλύτερο και πληρέστερο σχεδιασμό του, κρίνεται αναγκαία η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών με κάθε ιδιότητα (παραγωγική, επιστημονική, συμβουλευτική ή/και απλά με την ιδιότητα του πολίτη). Είναι κρίσιμη, ωστόσο, η κατανόηση τόσο της βαρύνουσας σημασίας του νέου αναπτυξιακού νόμου, όσο και της επιχειρούμενης ανοιχτής και κατά το δυνατό πιο περιεκτικής διαδικασίας κατάρτισής του.

Η ΓΓΣΙΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ggse@mnec.gr), είτε εγγράφως (Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80, Αθήνα), μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, με στόχο την κατά το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας προς αμοιβαίο όφελος των εμπλεκομένων και της χώρας. Το παρόν κείμενο θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο www.ependyseis.gr και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον κατά το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών. Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να είστε αποδέκτες του κειμένου προσωπικά για να αποστείλετε τις απόψεις σας.

Τα προς αποστολή κείμενα χρήσιμο είναι να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • να είναι συνοπτικά (λίγες σελίδες σε κάθε περίπτωση). Αν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνεται αναγκαίο το βασικό κείμενο να συνοδεύεται από πιο αναλυτικές αναφορές, αυτές μπορούν να σταλούν υπό μορφή παραρτημάτων, τα οποία προτιμότερο είναι να μην καταργούν την αυτοτέλεια του κυρίως κειμένου
  • να καλύπτουν με πληρότητα και σαφήνεια τις θέσεις των αποστολέων φορέων ή ατόμων

Οι προτάσεις των φορέων ή ατόμων δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται στα κλαδικά αιτήματά τους, αλλά μπορούν σε αυτές να περιέχονται γενικότερες σκέψεις για το σύνολο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ενισχύσεων και για ό,τι μπορεί γενικότερα να συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Το προσχέδιο του επικείμενου νέου Αναπτυξιακού Νόμου της χώρας, που θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγηση των ως άνω προτάσεων και την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, θα αναρτηθεί για διαβούλευση στον διαδικτυακό χώρο μας www.ependyseis.gr και θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό σε χρόνο και τόπο, ο οποίος θα ανακοινωθεί.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την άμεση ανταπόκρισή σας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: