Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σύστημα θερμικών καμερών στα περιπολικά ΠΑΘ του ΛΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 28/12/2018

Αντικαθίστανται τα συστήματα ανίχνευσης – παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων

|>Υπεγράφη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη σύμβαση για την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συστημάτων ανίχνευσης – παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα των Περιπολικών Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) 060, 070 και 080, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέων συστημάτων.

Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε στις 16/6/17, με την υποβολή της αιτήματος χρηματοδότησης προς την Εντεταλμένη Αρχή “Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, ενώ η σχετική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης υπογράφηκε στις 13/7/17. Ακολούθως καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, στις 17-10-2017 προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και στις 27/11/18 το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία “MILTECH HELLAS A.E.” έναντι συμβατικού τιμήματος 2.850.00,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κάθε σύστημα που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει αισθητήρες θερμικής απεικόνισης νύχτας και ημέρας (θερμικές κάμερες) με βάσεις και μηχανισμούς σταθεροποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα λειτουργίας και η απόλυτη ακρίβεια στόχευσης του διασυνδεμένου οπλικού συστήματος σε όλες τις επιχειρησιακές συνθήκες πλεύσης, κονσόλα χειρισμού-παρακολούθησης-απεικόνισης, λογισμικό λειτουργίας, καθώς και πάσης φύσης εργασία (συνδέσεις, καλωδιώσεις), εξοπλισμό, ανταλλακτικό και αναλώσιμο για την ορθή λειτουργία του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση τεχνικών στην τεχνική υποστήριξη και επισκευή του συστήματος καθώς και τεσσάρων μελών πληρώματος του κάθε ΠΑΘ.

Στις δυνατότητες των εν λόγω συστημάτων συγκαταλέγονται οι αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης, ο έγκαιρος εντοπισμός στόχων και η εξακρίβωση περιστατικών τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο κατά τη νύχτα σε μακρινές αποστάσεις, με συνέπεια την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πλοίων. Τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, για τα οποία προορίζονται τα συστήματα, είναι τα μεγαλύτερα πλοία του στόλου του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην επιτήρηση – φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, επομένως η ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση / αστυνόμευση στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης τους, τη βελτίωση της ασφάλειας καθώς και στον πληρέστερο έλεγχο και αρτιότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επιπρόσθετα, με τη χρήση των θερμικών καμερών, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση των περιττών κινήσεων των πλοίων, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων τους.

Τα συστήματα θερμικών καμερών θα παραδοθούν σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: