Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ανώτατο όριο στα τέλη για τις πιστωτικές επιβάλλει το ΕΚ στις τράπεζες

ΕU,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 10/03/2015

Για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την επιβολή ανώτατου ορίου στα τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προκειμένου να επεξεργαστούν τις πληρωμές των πελατών τους. Το ανώτατο όριο θα ισχύει τόσο για τις διασυνοριακές όσο και για τις εγχώριες πληρωμές με πιστωτική κάρτα και θα μειώσει το κόστος για τους χρήστες πιστωτικών καρτών.

“Ο νέος κανονισμός, σε συνδυασμό με την επικείμενη ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια στα τέλη πληρωμών, θα τονώσουν τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψουν στους καταστηματάρχες και τους χρήστες να επιλέγουν τα προγράμματα πιστωτικών καρτών που τους προσφέρουν τους καλύτερους όρους”, δήλωσε ο εισηγητής Pablo Zalba (ΕΛΚ, Ισπανία). Το ΕΚ ενέκρινε τον κανονισμό με 621 ψήφους υπέρ, 26 κατά, και 29 αποχές.

Διαφανείς κανόνες
στα ανώτατα όρια
διατραπεζικών προμηθειών

  • Για τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω χρεωστικής κάρτας, η διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή δε θα υπερβαίνει το 0,2% της αξίας της συναλλαγής
  • Το ΕΚ εξασφάλισε την επιβολή ίδιου ανώτατου ορίου, 0,2%, και για τις εγχώριες συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, μετά από μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών κατά την οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να θέτουν ανώτατο όριο 0,2% της “συνολικής ετήσιας αξίας της συναλλαγής για τις εγχώριες συναλλαγές με χρεωστική κάρτα εντός εκάστου συστήματος καρτών πληρωμής”
  • Για τις μικρότερες εγχώριες συναλλαγές μέσω χρεωστικών καρτών, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή που δεν θα υπερβαίνει τα 0,05 ευρώ ανά συναλλαγή, μετά τη μεταβατική περίοδο των πέντε ετών
  • Για τις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, οι διατραπεζικές προμήθειες δε θα υπερβαίνουν το 0,3% της αξίας της συναλλαγής ενώ τα κράτη μέλη θα μπορούν να ορίσουν να ορίζουν χαμηλότερο ανώτατο όριο για τις εγχώριες συναλλαγές με πιστωτική κάρτα

Το χαμηλότερο κόστος
αναμένεται να ωφελήσει
λιανοπωλητές και καταναλωτές

Σήμερα οι λιανοπωλητές είναι συχνά υποχρεωμένοι να αποδέχονται όλες τις κάρτες καθώς και τους όρους που θέτουν οι εκδότες των καρτών. Σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, οι λιανοπωλητές που επιλέγουν ένα σύστημα καρτών θα μπορούν να αποδέχονται μόνο εκείνες τις κάρτες του συστήματος που υπόκεινται στους κανόνες επιβολής ανώτατου ορίου. Εάν ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό οι λιανοπωλητές, τότε οι καταναλωτές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μικρότερο εύρος αποδεκτών καρτών, θα έχουν όμως το όφελος της μείωσης του κόστους.

Εξαιρέσεις: εταιρικές κάρτες
και κάρτες πληρωμής
που έχουν εκδοθεί από τριμερή
συστήματα καρτών πληρωμής

Ο νέος κανονισμός δεν θα ισχύει για κάρτες πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών πληρωμής, όπως η Diners και η American Express (που αφορούν μόνο μία τράπεζα), εφόσον η κάρτα έχει εκδοθεί και υφίστανται επεξεργασία εντός του ιδίου συστήματος. Εξαιρούνται επίσης οι εταιρικές κάρτες που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων των επιχειρήσεων.

Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, αυτός θα εφαρμοστεί και στα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμής που αδειοδοτούν άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση μέσων πληρωμής με κάρτα και τα οποία νομικά θεωρούνται τετραμερή συστήματα.

Από τη νέα νομοθεσία θα εξαιρεθούν και οι αναλήψεις μετρητών σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης ΑΤΜ.

Επόμενα βήματα

Μετά την ψηφοφορία του ΕΚ ο κανονισμός θα εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Για περισσότερα…

Το κείμενο που εγκρίθηκε: 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
 Η ιστοσελίδα του εισηγητή Pablo Zalba Bidegain (ΕΛΚ, Ισπανία):
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96763/PABLO_ZALBA+BIDEGAIN_home.html

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: