Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απομακρύνονται οι εργοταξιακές πινακίδες έργων ΕΣΠΑ που έχουν ολοκληρωθεί

ΑΤΤΙΚΗ στις 02/07/2023

Ειδική εφαρμογή από την Περιφέρεια Αττικής για την καταγραφή τους – Οδηγία Πατούλη προς όλους τους δημάρχους της Αττικής

|> Μια μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιούν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος κατόπιν σχετικής οδηγίας του Περιφερειάρχη Αττικής.

Πρόκειται για την άμεση αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των παλαιών εργοταξιακών πινακίδων που αφορούν έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ).

Για τον σκοπό αυτό και κατόπιν πρωτοβουλίας του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης, οι υπηρεσίες τις Περιφέρειας έχουν δημιουργήσει την ειδική εφαρμογή στον ιστότοπο www.pinakida-removal.gr, μέσω της οποίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης ή υπάλληλος) καταγράφει τη θέση της εργοταξιακής πινακίδας που πρέπει να απομακρυνθεί. Εν συνεχεία γίνεται έλεγχος και επιβεβαίωση της αναγκαιότητας απομάκρυνσής της (π.χ. ελέγχεται εάν ανήκει σε προγενέστερο ΕΣΠΑ) και εν τέλει δρομολογείται από ειδικό συνεργείο της Περιφέρειας η απομάκρυνση της.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Ήδη έχουν αποξηλωθεί πάνω από 15 παρόμοιες πινακίδες ενώ επιπλέον, ο περιφερειάρχης, έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τους δημάρχους όλων των Δήμων της Αττικής, προκειμένου να ενημερώσουν τούς κατοίκους σχετικά με την δυνατότητα που δίνεται μέσα από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο περιφερειάρχης, με δεδομένο ότι το τρέχον πρόγραμμα 2014-2020 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και παράλληλα έχουν εκδοθεί οι πρώτες νέες προσκλήσεις για την περίοδο 2021-2027 προϋπολογισμού 80 εκ. ευρώ, οι συγκεκριμένες πινακίδες που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και εγκαθίστανται με την έναρξη των εργασιών έπρεπε να έχουν ήδη απομακρυνθεί μετά από την περάτωση του έργου και να αντικατασταθούν από αναμνηστικές πινακίδες μικρού μεγέθους.

Απάντηση