Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το “νέο” για τον περιορισμό!

Κοινωνια στις 28/11/2020

Από τη Δευτέρα 30 τρέχ.  έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ισχύει η παράταση του απαγορευτικού

|> Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (5255/28.11.2020) η απόφαση για την παράταση των περιοριστικών μέτρων, από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου που έληγαν έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, με το αιτιολογικό ότι τα έκτακτα μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας..

Η απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα 30/11 (6 πμ) έως και τη Δευτέρα 7/12 (6 πμ), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Απάντηση