Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αρχίζουν οι διαδικασίες για απόδοση εσόδων σε απλήρωτους ναυτικούς

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 28/08/2015

Με  το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Ν. 4331/ 2015 (Α΄69), δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα απόδοσης εσόδων από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας σε ναυτικούς εταιρειών, που κηρύχθηκαν έκπτωτες ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές με τη μισθοδοσία τους διατάξεις.

Έκτοτε κινήθηκε η αναγκαία και προβλεπόμενη διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις έκδοσης της υπουργικής απόφασης και πραγμάτωσης της ρύθμισης.

Ήδη με το ΩΠ 271222/08-2015 σήμα του αν. υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θοδωρή Δρίτσα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες  να προβούν από 1/9/2015 και μετά στη συγκέντρωση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων.

Αναφορικά με την εκκίνηση της παραπάνω διαδικασίας, ο κ. Δρίτσας δήλωσε χθες 27/8 τα εξής:

Με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 έγινε ένα πρώτο καινοτόμο βήμα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των απλήρωτων ναυτικών. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες και εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να ολοκληρωθεί η απόδοση των χρημάτων το ταχύτερο δυνατό.

Η εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την έμπρακτη προστασία της απλήρωτης ναυτικής εργασίας και ταυτόχρονα πρώτο στάδιο μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης του σχετικού θεσμικού πλαισίου”.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: