Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκ. ευρώ από ΕΕ

ΕU στις 12/01/2021

Βοήθεια για να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τους

|> Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους.

Με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business SME Fund έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ΜΜΕ. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις καινοτομίες και τη δημιουργικότητά τους για να ανακάμψουν».

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα.

Χθες, το Ταμείο άνοιξε την πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Το νέο πρόγραμμα (γνωστό και ως IP Voucher) είναι η πρώτη βασική δράση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη ΔΙ , το οποίο δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020.

Οι προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: