Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Βραβεία Αριστείας προκηρύσσει για μαθητές και φοιτητές το ίδρυμα “Τσάκος”

FLASH στις 21/05/2016

Δικαιολογητικά έως 30/9

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» –  Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και ιδιαίτερα η οικογένεια του καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου η οποία το ίδρυσε και στηρίζει το κοινωνικό έργο και τις δράσεις  του, έχει θεσμοθετήσει Ετήσια Βραβεία Αριστείας, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η προσπάθεια και η πορεία προς την Αριστεία είναι ο θεμέλιος  λίθος κάθε επιτυχίας. Το ίδρυμα θεωρεί ότι η Αριστεία είναι πάθος για γνώση και επίσης σηματοδοτεί μια διαρκή προσπάθεια για προσωπική βελτίωση. Για τούτο και προκηρύσσει τα Βραβεία Αριστείας 2016, απευθυνόμενο  σε μαθητές και σπουδαστές:

 1. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτώντα μαθητή ή μαθήτρια του Επαγγελματικού Λυκείου Καρδαμύλων εφόσον λαμβάνει το απολυτήριό του/της με «Άριστα».
 2. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτώντα μαθητή ή μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Καρδαμύλων εφόσον λαμβάνει το απολυτήριό του/της με «Άριστα».
 3. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτώντα μαθητή ή μαθήτρια των Γενικών ή Επαγγελματικών  Λυκείων  Χίου, Ψαρών και Οινουσσών (πλην Καρδαμύλων) εφόσον λαμβάνει  το απολυτήριό του/της με «Άριστα».
 4. Στον πρώτο σε βαθμολογία αποφοιτώντα αριστεύσαντα μαθητή  των Λυκείων (Γενικών – Επαγγελματικών) της Χίου- Ψαρών – Οινουσσών  του οποίου η οικογένεια εμπίπτει στις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης.
 5. Στην πρώτη σε βαθμολογία αποφοιτούσα αριστεύσασα μαθήτρια των Λυκείων (Γενικών – Επαγγελματικών)  της Χίου-Ψαρών – Οινουσσών της οποίας η οικογένεια εμπίπτει στις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης.
 6. Στον πρώτο σε βαθμολογία (μόρια) μαθητή / μαθήτρια ο οποίος/η οποία αρίστευσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΑΕΝ ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακής Σχολής.
 7. Στον πρώτο κατά σειρά αριστεύσαντα νεοεισαχθέντα με εξετάσεις Χιώτη-Ψαριανό- Αιγνουσιώτη-Καρδαμυλίτη σπουδαστή στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών.
 8. Στον πρώτο κατά σειρά αριστεύσαντα νεοεισαχθέντα με εξετάσεις Χιώτη-Ψαριανό – Αιγνουσιώτη-Καρδαμυλίτη  σπουδαστή στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου.
 9. Στον πρώτο αριστούχο νεοεισαχθέντα Χιώτη φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 10. Στον πρώτο αποφοιτώντα πτυχιούχο Χιώτη φοιτητή/ φοιτήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 11. Στον πρώτο/πρώτη διπλωματούχο μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στις περιπτώσεις 1 έως και 10 η βράβευση συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 500 ευρώ.

Η βράβευση της περιπτώσεως 11 συνοδεύεται από χρηματικό ποσό  1.000 ευρώ.

Όλα τα βραβεία προς τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές θα δοθούν σε ειδική τελετή, εφόσον προσκομισθούν τα ανάλογα παραστατικά και δικαιολογητικά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Κοινωφελούς  Ιδρύματος  «Μαρία Τσάκος» –  Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης,  Λιβανού 51, 82100 Χίος . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 82777.

Απάντηση