Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γιατί η Goldman Sachs κάνει λάθος στην ανάλυσή της για την ναυτιλία

Πηγή: theseanation.gr

Τους λόγους για τους οποίους οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για την πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι παρακινδυνευμένες αναφέρει σε ανάλυση του ο  Γιώργος Λογοθέτης (φωτό) της ναυλομεσιτικής εταιρείας “G. Moundreas“.

H Goldman Sachs σε µία πρόσφατη «σηµείωση» της σχετικά µε την αγορά των πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου αναφέρει – προβλέπει ότι η αγορά, δηλαδή τα ηµερήσια έσοδα των πλοίων θα κινηθούν σε χαµηλά επίπεδα µέχρι και το 2020 λόγω της υπερπροσφοράς τονάζ αλλά και των χαµηλών τιµών του πετρελαίου που έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση των λειτουργικών εξόδων (OPEX). Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η χαµηλή αγορά των ναύλων θα ωφελήσει τους µεγάλους «παραγωγούς» Iron Ore και Coal οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν νέες αγορές.

Επιπροσθέτως αναφέρει πως η µεταµόρφωση της Κίνας από µία οικονοµία βασισµένη στις επενδύσεις σε µία οικονοµία που βασίζεται στην κατανάλωση σε συνδυασµό µε την µεταστροφή σε εγχώρια παραγόµενη και καθαρότερη ενέργεια έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση στον όγκο των µεταφερόµενων φορτίων (Dry Bulk Trade). Επικαλείται δε το γεγονός ότι τα ηµερήσια έσοδα ενός Cape έχουν µειωθεί από το υψηλό των $ 100,000 την ηµέρα το 2008 σε κάτω από $ 10.000 την ηµέρα, ενώ ο µέσος όρος «απασχόλησης» των πλοίων (Average Utilization Rate) για την επόµενη πενταετία θα µειωθεί στο 70% από 90% την περίοδο 2008 – 2010. Κλείνοντας την σηµείωση, η Τράπεζα επισηµαίνει ότι οι επιλογές των πλοιοκτητών θα είναι µεταξύ του να δένουν τα πλοία τους για αρκετά µεγάλα διαστήµατα ή να τα κλείνουν σε χαµηλά επίπεδα, όπου φυσικά θα προτιµήσουν τη δεύτερη λύση, τοποθετώντας την βελτίωση της αγοράς όταν ικανοποιητικός αριθµός πλοίων θα έχει οδηγηθεί προς διάλυση.

Πού κάνει λάθος

Σχολιάζοντας τη δήλωση της Goldman Sachs, πιστεύουµε ότι είναι παρακινδυνευµένο να γίνεται µία τόσο µακροπρόθεσµη πρόβλεψη, δηλαδή σε βάθος 5ετίας, και χωρίς ουσιαστικά να δίνονται συγκεκριµένες αιτιολογηµένες εκτιµήσεις για την αγορά εν αντιθέσει οι προβλέψεις είναι γενικές και όχι αριθµητικά ποσοτικοποιηµένες. Όπως έχουµε αναφέρει στο παρελθόν, η Παγκόσµια οικονοµία, η οποία καθορίζει και την πορεία της ναυτιλίας, βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο χαρακτηριζόµενο από έντονη µεταβλητότητα εν µέσω νοµισµατικών χειραγωγήσεων, αυτό που κατά καιρούς έχουµε χαρακτηρίσει σαν άτυπο νοµισµατικό πόλεµο, προστατευτισµό και φυσικά γεωπολιτικές εντάσεις.

Τα θετικά στοιχεία για την αγορά των πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου σχετίζονται µε τις νέες παραγγελίες όπου σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία των Clarkson, οι παραγγελίες των πλοίων τους τελευταίους τέσσερεις µήνες έχουν µειωθεί στο χαµηλότερο σηµείο από το 1990 και συγκεκριµένα στους 0,4 εκ. τόνους DWT ανά µήνα, δηλαδή µείωση κατά 98% από το ρεκόρ των παραγγελιών των 23 εκ. τόνους DWT τον ∆εκέµβριο του 2007. Αν συνδυάσουµε την δραστική µείωση των παραγγελιών σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερα καλή πορεία των διαλύσεων και θεωρώντας ότι αυτό το µοτίβο θα συνεχιστεί, τότε σε γενικές γραµµές µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αγορά των ναύλων προς τα τέλη του 2015 και το 2016 λογικά θα κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα συγκριτικά µε την έως τώρα πορεία του 2015 που κινείται περί των 500 µονάδων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: