Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συνεργασία Δήμου Πειραιά με  ΠαΠει για το Europe Direct Piraeus

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 21/04/2022

Για ανάπτυξη και οργάνωση κοινών δράσεων σχετικών με την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών για θέματα που αφορούν δράσεις της ΕΕ

|> Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου  Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe Direct Piraeus υπέγραψαν ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Άγγελος Κότιος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη των δύο φορέων μέσα από την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του Europe Direct Piraeus και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ειδικότερα, το Europe Direct Piraeus θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποδομές και υπηρεσίες στα πεδία της προβολής και επικοινωνίας, θα συνδράμει στην υποστήριξη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα λειτουργήσει ως αρωγός για τη δικτύωση στελεχών και επιστημονικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με συνεργαζόμενα μέρη του Europe Direct Piraeus.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα αποτελέσει επιστημονικό εταίρο του Europe Direct Piraeus, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητάς του. Συγκεκριμένα, θα παρέχει υποδομές εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση κοινών δράσεων σχετικών με την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών για θέματα που αφορούν τις δράσεις, τα έργα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: