Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ιδρύεται Επαγγελματική Σχολή τεχνικών ναυπηγοεπισκευής

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 24/06/2022

Για απόφοιτους Γυμνασίου, με διετή διάρκεια σπουδών, σε εγκαταστάσεις κοντά σε εταιρείες ναυπηγοεπισκευών – Καλά αμειβόμενοι τεχνίτες

|> Οι σχολές μαθητείας τεχνικών επαγγελμάτων ναυπηγοεπισκευής σταμάτησαν να λειτουργούν προ δεκαετίων και οι ελλείψεις τεχνικού προσωπικού κάθε χρόνο επιδεινώνονται δραματικά και απειλούν τον κλάδο της ναυπηγίας και ναυπηγοεπισκευής. Οι εκκλήσεις των αντιπροσωπευτικών φορέων του κλάδου δεν βρήκαν την αρμόζουσα ανταπόκριση και σχετικές δράσεις τελικά δεν οδηγούσαν σε αποτέλεσμα. Και τώρα δρομολογείται η επίλυση αυτού του κρίσιμου προβλήματος  με την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Τεχνιτών Επισκευής Πλοίων.

Μετά το ενδιαφέρον της Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα του γ.γ. Γεωργίου Βούτσινου, δημιουργείται «κύτταρο» για την αποτελεσματική και διαχρονική υποστήριξη του ναυπηγικού / ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου με νέους καλά καταρτισμένους και καλά αμειβόμενους τεχνίτες. Συγκεκριμένα:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

  1. Προγραμματίζεται η ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 σε κτιριακές εγκαταστάσεις, κοντά σε θέσεις εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών, στον ευρύτερο Πειραιά. Η Σχολή προβλέπεται να λειτουργήσει το επόμενο σχολικό έτος. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου. Η διάρκεια των σπουδών προβλέπεται διετής. Υπογραμμίζεται ότι, οι αμοιβές για ειδικευμένους τεχνίτες στις ειδικότητες επισκευών πλοίων είναι ιδιαίτερα υψηλές.
  2. Εδραιώνονται κοινές δράσεις και συνεχής αμφίδρομη πληροφόρηση του Υπουργείου Παιδείας με τον Ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, μέσω της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 15/6 μεταξύ του γ.γ. Γεωργίου Βούτσινου και των προέδρων Βασιλείου Κανακάκη για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), Θεολόγου Κατσουλάκη για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος(ΣΙΝΠ) και Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου για την Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά(ΕΝΩΜΗΧΠΕ). Μέσω της επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας, σκοπός είναι να αναδειχθούν, σχεδιασθούν και υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα, με βάση τις κλαδικές αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες της οικονομίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου θεσμικού πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από το νόμο 4763/2020. Η χρονική διάρκεια του Μνημονίου ορίζεται σε τρία έτη, ενώ συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» για την ορθή εκτέλεση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Μνημονίου.

Τέλος, πολλά διαδικαστικά ζητήματα θα επιλυθούν μέχρι να υλοποιηθεί ο στόχος  λειτουργίας της Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης τεχνιτών ναυπηγίας και επισκευής πλοίων, στο επόμενο σχολικό έτος.

Απάντηση