Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προτείνεται απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ και του Κουβέϊτ από βίζα

ΕU στις 02/05/2022

Για βραχεία παραμονή έως 90 ημερών σε όλες τις χώρες της ΕΕ – Η πρόταση τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για εξέταση και απόφαση

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κατάρ και του Κουβέιτ. Εφ’ όσον υπάρξει συμφωνία επί της πρότασης αυτής, οι πολίτες του Κατάρ και του Κουβέιτ που διαθέτουν βιομετρικό διαβατήριο δεν θα χρειάζονται πλέον θεώρηση όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ για βραχεία διαμονή έως 90 ημερών, εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς.

Η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή ορισμένων κριτηρίων, όπως η παράτυπη μετανάστευση, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη και οι σχέσεις της Ένωσης με τις δύο χώρες.

Η πρόταση θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου. Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να την εξετάσουν και να αποφασίσουν αν θα απαλλάξουν  τους πολίτες του Κατάρ και του Κουβέιτ από την υποχρέωση θεώρησης.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, η ΕΕ θα διαπραγματευτεί συμφωνία άρσης της υποχρέωσης θεώρησης με το Κατάρ και το Κουβέιτ, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης αμοιβαιότητα θεωρήσεων για τους πολίτες της ΕΕ.

Η απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ και του Κουβέιτ από την υποχρέωση θεώρησης θα αρχίσει να ισχύει μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία άρσης της υποχρέωσης θεώρησης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: