Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Erasmus+: Σημείο καμπής για τη ζωή 5 εκατ. φοιτητών (ΕΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 21/05/2019

Για πανεπιστήμια πιο καινοτόμα και μεγαλύτερη επιτυχία στην ζωή και την σταδιοδρομία

|> Δύο νέες ανεξάρτητες μελέτες που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι το «Erasmus+», αφ’ ενός, εξασφαλίζει στους φοιτητές μεγαλύτερη επιτυχία στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή και, αφ’ ετέρου, καθιστά τα πανεπιστήμια περισσότερο καινοτόμα.

Αυτές οι ευρείας κλίμακας μελέτες, οι οποίες βασίστηκαν στα σχόλια σχεδόν 77 000 φοιτητών και μελών του προσωπικού, καθώς και 500 και πλέον οργανώσεων, μετρούν και αναλύουν τον αντίκτυπο του προγράμματος «Erasmus+» στους κύριους δικαιούχους του. Τα αποτελέσματα φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΕ βοηθά τους νέους Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για τη νέα ψηφιακή εποχή και να επιτύχουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, το «Erasmus+» ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας των πανεπιστημίων, τη διεθνή τους δέσμευση και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Είναι εντυπωσιακό πώς το «Erasmus+» επιτρέπει στους νέους να προοδεύσουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς και σε μια πιο ποικιλόμορφη κοινωνία. Είμαι ευτυχής που οι απόφοιτοι του «Erasmus+» αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι να αποδεχτούν νέες προκλήσεις, έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αντιλαμβάνονται καλύτερα τα οφέλη της ΕΕ για την καθημερινότητά τους. Ταυτόχρονα, τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Erasmus+» δεν είναι απλώς περισσότερο διεθνή, αλλά μπορούν επίσης να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Τα βασικά συμπεράσματα των μελετών είναι:

Το «Erasmus+» βοηθά τους φοιτητές να ανακαλύψουν την επαγγελματική σταδιοδρομία που επιθυμούν και να βρουν γρηγορότερα δουλειά

Πάνω από το 70 % των πρώην φοιτητών «Erasmus+» δηλώνουν ότι, επιστρέφοντας από το εξωτερικό, αντιλαμβάνονται καλύτερα τι θέλουν να κάνουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό τους επιτρέπει, επίσης, να δώσουν νέο προσανατολισμό στις σπουδές τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις φιλοδοξίες τους. Η μελέτη για τον αντίκτυπο του προγράμματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκαλύπτει ακόμα ότι σε ποσοστό 80 % οι φοιτητές βρήκαν απασχόληση εντός τριών μηνών από την αποφοίτησή τους, ενώ σε ποσοστό 72 % αναφέρουν ότι η εμπειρία τους στο εξωτερικό τους βοήθησε να βρουν την πρώτη τους δουλειά. Εννέα στους δέκα αποφοίτους «Erasmus+» δηλώνουν ότι αξιοποιούν στην καθημερινή τους εργασία τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απέκτησαν στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα «Erasmus+» αντιμετωπίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των μη τεχνικών (soft) και διεπιστημονικών δεξιοτήτων τις οποίες χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Το «Erasmus+» ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη

Πάνω από το 90 % των φοιτητών του «Erasmus+» βελτιώνουν, επίσης, την ικανότητά τους για συνεργασία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, και αισθάνονται ότι έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπος του προγράμματος στους φοιτητές που ήταν λιγότερο πεπεισμένοι για την ΕΕ πριν από την πραγματοποίηση της ανταλλαγής, καθώς και σ’ εκείνους που, στο πλαίσιο του προγράμματος, έμειναν σε κάποια χώρα με έντονες πολιτισμικές διαφορές. Από όλους τους φοιτητές του προγράμματος «Erasmus+», εκείνοι που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη ταυτίζονται περισσότερο με την ΕΕ.

Το «Erasmus+» στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνική ένταξη

Για την πλειονότητα των πανεπιστημίων που συμμετέχουν, τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του «Erasmus+» είναι ένα μέσο να προετοιμαστούν καλύτερα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ενισχύει τη συνεργασία τους σε διεθνές επίπεδο και την ικανότητα καινοτομίας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που συμμετείχε στο «Erasmus+» είναι πιο ανοικτό στην παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο των επιχειρήσεων στα μαθήματά τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, σε ποσοστό περίπου 60 % έναντι 40 %. Πάνω από το 80 % των πανεπιστημιακών αναφέρουν ότι η εμπειρία τους στο εξωτερικό συνέβαλε στην κατάρτιση περισσότερο καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, δύο στα τρία συμμετέχοντα πανεπιστήμια ανέφεραν ότι τα ενωσιακά έργα συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης και στην εξάλειψη των διακρίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άλλα συμπεράσματα δείχνουν ότι οι πρώην φοιτητές του «Erasmus+» είναι πιο ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους, σε σύγκριση με εκείνους που δεν πήγαν στο εξωτερικό. Επίσης, η επαγγελματική τους πορεία έχει πιο διεθνή προσανατολισμό, ενώ έχουν σχεδόν τις διπλάσιες πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό. Το «Erasmus+» στηρίζει επίσης την επιχειρηματικότητα. Ένα στα τέσσερα προγράμματα συνεργασίας συνέβαλε στην επιχειρηματική εκπαίδευση και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το ένα τρίτο των προγραμμάτων βοήθησε στη δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιστορικό

Μεταξύ των ετών 2014 και 2018, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φοιτητές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έζησαν την εμπειρία μιας περιόδου μάθησης, κατάρτισης ή διδασκαλίας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+». Κατά την ίδια περίοδο, σχεδόν 1 000 στρατηγικές συμπράξεις «Erasmus+» μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 93 «συμμαχίες γνώσης» μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Πάνω από το 40 % αυτών των συμπράξεων και συμμαχιών κατάρτισαν φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό ώστε να αναπτύξουν μελλοντοστραφείς δεξιότητες στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας και των πόρων, των ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες) και της επιχειρηματικότητας.

Οι δύο μελέτες («Erasmus+ Higher Education Impact» και «Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and  KnowledgeAlliances») αξιολόγησαν τον αντίκτυπο του προγράμματος στους δύο κύριους δικαιούχους του: άτομα και οργανώσεις.

Για την πρώτη μελέτη αναλύθηκαν σχεδόν 77 000 απαντήσεις, μεταξύ άλλων από περίπου 47 000 φοιτητές «Erasmus+», 12 000 αποφοίτους και 10 000 μέλη προσωπικού με εμπειρία στο πρόγραμμα «Erasmus+». Τα συμπεράσματα της δεύτερης μελέτης βασίζονται στις απαντήσεις που αντλήθηκαν από 258 στρατηγικές συμπράξεις και «συμμαχίες γνώσης» στο πλαίσιο του «Erasmus+», οι οποίες αντιπροσωπεύουν 504 οργανώσεις και έλαβαν χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2016, καθώς και σε 26 λεπτομερείς μελέτες περιπτώσεων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: