Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νομοθετικές ρυθμίσεις με τη… σέσουλα, από Κουβέλη

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 19/06/2019

Για την αστυνόμευση των λιμένων, για τις δραστηριότητες των δυτών και των ναυαγοσωστών κ.ά.

|> Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων πολιτών και φορέων αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αναφέρθηκε σε σειρά νομοθετημάτων του υπουργείου.

Όπως σημείωσε -μεταξύ άλλων- απλουστεύτηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων, ενώ κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία, ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η χρήση των νομοθετημάτων για το κοινό και τις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να εφαρμόζουν το νόμο. Τα εν λόγω νομοθετήματα είναι:

 • Ο νόμος 4504/2017 με τον οποίον αναμορφώθηκε πλήρως ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων (ΓΚΛ 20), διευθετήθηκαν θέματα κίνησης και κυκλοφορίας καινοφανών και άλλων θαλασσίων μέσων αναψυχής (Αρθ.74.2) καθώς και άλλα ζητήματα.
 • Ο νόμος 4532/2018 με τον οποίον διευθετήθηκαν ζητήματα ισοτιμίας πιστοποιητικών αυτοδυτών (Αρθ.19) και όρια προστίμων και πρόβλεψη για άμεση είσπραξη προστίμου από παραβάτη χωρίς ΑΦΜ (Αρθ.24). Και οι δύο νόμοι προβλέπουν ρυθμίσεις για πρόστιμα ή τέλη.
 • Από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν στο Λιμενικό Σώμα είναι η επέκταση των αρμοδιοτήτων του με το νόμο 4597/2019(Αρθ.26) ώστε να υπάρχει ενιαία αστυνόμευση στον αιγιαλό που είναι φυσική συνέχεια της θάλασσας προς την ξηρά και στην παραλία και να αποφεύγεται η σύγχυση αρμοδιοτήτων.
 • Με το Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 εκσυγχρονίστηκε το καθεστώς ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και έγινε υποχρεωτική η πρόσληψη ναυαγοσωστών και η διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού στις παραλίες με αποκλειστικό γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας των λουόμενων.
 • Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 2133.1/76424/2018/15-10-2018 ρυθμίστηκαν θέματα ρυμούλκησης πλοίων σε λιμάνια όπου δεν ναυλοχεί και διευκολύνθηκε η ναυτιλιακή κίνηση.
 • Με την ΥΑ 2133.1/43711/2019/11-6-2019 διευκολύνθηκαν οι καταδυτικές εργασίες για συνεργεία και προβλέφθηκαν διατάξεις για την υγεία των δυτών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/1896/2018/09-01-2018 καταργήθηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα θαλάσσια ταξί.
 • Με την ΥΑ 2133.1/39328/2018/23-5-2018 αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τα ταχύπλοα σκάφη και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΓΚΛ 20) ώστε να είναι περισσότερο ασφαλής η χρήση τους.
 • Με τις ΥΑ 2133.1/43348/2019/07-6-2019 και 2133.1/28057/2019/10-4-2019 καταργήθηκαν γραφειοκρατικές διατάξεις για την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων και αναμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτές χειριστών ταχυπλόων σκαφών και τις εξετάσεις των υποψηφίων χειριστών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/11071/2018/07-02-2018 ενημερώνονται η Λιμενική Αρχή, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα και ο ΕΦΚΑ για τους λιμενεργάτες που μπαίνουν στους χώρους εργασίας, πριν αρχίσουν οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης. Έτσι διασφαλίζεται η νόμιμη και με ασφαλιστική κάλυψη απασχόληση των λιμενεργατών.
 • Με την ΥΑ 2133.1/50848/2018/04-7-2018 καταργήθηκε η γραφειοκρατία στην παροχή καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.
 • Με την ΥΑ 2133.3/8174/2019/01-02-2019 διευκολύνθηκε η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων των αλιευτικών σκαφών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: