Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κατεπειγόντως συνεδριάζει σήμερα στις 2 μμ το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά

Εν Δημω στις 30/10/2018

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

|> Κατεπείγουσα πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους Πειραιά κάνει ο πρόεδρος του δ.σ. Γιώργος Δαβάκης, για να συνεδριάσουν σήμερα στις 14:00.

Ο λόγος επειδή πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε θέμα της ημερήσιας διάταξης, “δεδομένου ότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και τα χρονικά περιθώρια της προετοιμασίας για την ολοκλήρωση και κατάρτιση της πρότασης είναι περιορισμένα, (έως 5/11/2018)“, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση.       

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

«Λήψη απόφασης για:

α) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 098/2018 του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με θέμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

β) έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας και Παραρτημάτων αυτού μεταξύ Δήμου Πειραιά και Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά,

γ) υποβολή της πρότασης στο ΕΠΑνΕΚ, και

δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης στο ΕΠΑνΕΚ».

Απάντηση