Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προτάσεις-θέσεις του ΕΒΕΠ

Χωρίς κατηγορία στις 09/05/2019

Για όσες μεταβολές δημιουργούν δυσλειτουργίες και χρήζουν βελτίωση ή διόρθωση

|> Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευσης, επί του σχεδίου Νόμου με τον τίτλο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» και της σημερινής σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για το εν λόγω θέμα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) απέστειλε τις σχετικές θέσεις-προτάσεις του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ. Δραγασάκη, τον αν. υπουργό Οικονομίας, Σ. Πιτσιόρλα, τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλο και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, διατυπώνοντας όσες μεταβολές δημιουργούν δυσλειτουργίες και χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης ή και διόρθωσης.

Ειδικότερα:

  • Προβλέπεται (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ’) πλήρης διάκριση και αυτοτέλεια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ από τις λοιπές Επιμελητηριακές Υπηρεσίες, διάταξη η οποία χρήζει αντικατάστασης από το νομοθέτη καθ’ όσον πρόκειται για αναπόσπαστες μονάδες της επιμελητηριακής δομής και οργάνωσης, άρτια στελεχωμένες από το υπαλληλικό δυναμικό των Επιμελητηρίων και όχι φυσικά για ανεξάρτητες δομές που στεγάζονται απλώς σε «φιλόξενα» επιμελητηριακά κτίρια.
  • Περιέρχεται αποκλειστικά (άρθρα 4 και 5) η εποπτεία καθώς και η πλήρης κυριότητα του μηχανογραφικού συστήματος του ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γεγονός που μετατρέπει τα Επιμελητήρια από υπεύθυνους κατόχους σε απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του ΓΕΜΗ. Θεωρούμε αναγκαία την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων από τα Επιμελητήρια, με άμεσο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, χωρίς να αρνούμαστε την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  • Ορίζεται (άρθρο 29 παρ. 2) ότι τα τέλη ΓΕΜΗ αποτελούν εις ολόκληρον έσοδα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ εκ των οποίων ποσοστό 10% τουλάχιστον θα διατίθεται ετησίως για την κάλυψη των εξόδων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ και των λοιπών συναφών Υπηρεσιών και Επιτροπών. Δεδομένου ότι, αγνοείται εμφανώς από το νομοθέτη το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ είναι αναπόσπαστο μέρος της επιμελητηριακής δομής, καθώς επίσης και ότι οι πόροι τους αποτελούν διαχρονικά πόρους των Επιμελητηρίων υποστηρίζοντας ουσιαστικά την βιωσιμότητα και το πολύπλευρο έργο τους, προτείνουμε την αντικατάσταση του εν λόγω εδαφίου με τη διάταξη ότι, τα τέλη ΓΕΜΗ αποτελούν εξ ολοκλήρου επιμελητηριακούς πόρους, εκ των οποίων ποσοστό 5% θα διατίθεται για τις δαπάνες των προβλεπόμενων Υπηρεσιών της ΚΕΕΕ και των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων (Π.Ε.Σ.).
  • Προβλέπεται (άρθρο 3 παρ. 4) ότι στην περίπτωση κατά την οποία στην έδρα της επιχείρησης ευρίσκονται περισσότερα του ενός Επιμελητήρια, η επιλογή της ΥΓΕΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου. Κατά την άποψή μας ορθότερον είναι – αντί του κριτηρίου της επιλογής – να ληφθούν υπόψιν τα κριτήρια α) της νομικής μορφής εκάστου νομικού προσώπου (κεφαλαιουχική, προσωπική κλπ) και β) του αντικειμένου δραστηριότητας (εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική κ.α.), ώστε με αυτόν τον τρόπο να καθορίζεται άμεσα και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ.
  • Ιδρύονται (άρθρο 3 παρ. 4) ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στις εταιρείες του Ν. 3182/03 και 959/79.

Η παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και των επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία  επιχειρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και Ναυπηγοεπισκευής» που δημιούργησε το ΕΒΕΠ με την έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ήδη λειτουργεί με επιτυχία από το 2017, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, σπουδαίο λόγο, ώστε να ορισθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ, ως αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των πράξεων – δηλώσεων και αιτήσεων των ως άνω επιχειρήσεων.

  • Δεν έχει περιληφθεί στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 εννοιολογικός ορισμός του αριθμού EORI, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου.
  • Δεν έχει επίσης περιληφθεί, γεγονός το οποίο θεωρούμε βασική παράλειψη, στη διάταξη του άρθρου 2, η υποχρέωση καταχώρισης των υποκαταστημάτων ημεδαπής των εταιρειών που η έδρα τους ή η κύρια εγκατάσταση ευρίσκεται στην Ελλάδα.
  • Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι, οι μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 4308/2014, θεωρούμε επιβεβλημένο να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, ως ξεχωριστή περίπτωση από αυτές των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος και των εταιρειών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΓΕΜΗ των οποίων τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣ Αττικής,  Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Στο παρόν σχέδιο Νόμου, παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις, η Πολιτεία οφείλει να επαναδιατυπώσει αρκετές από τις προτεινόμενες διατάξεις, αντιμετωπίζοντας το ΓΕΜΗ, κύρια ως Υπηρεσία άρρηκτα εξαρτώμενη και συνδεδεμένη με τον Επιμελητηριακό θεσμό, του οποίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο θεσμικό του έργο για τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε ότι, είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε, με στόχο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες, αλλά και να εκφράσει μια νέα νοοτροπία και πρακτική, ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία, η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: