Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΓΣΕΕ και ΕΣΕΕ για τις προγραμματικές δηλώσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 24/07/2019

Τι αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους τα δύο κορυφαία όργανα εργαζομένων και επιχειρηματιών

|> Αντιδράσεις σημείωσαν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης από φορείς εργαζομένων και επιχειρηματιών, όπως από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Κατ’ αρχάς, σε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, αναφέρεται:

Για τη ΓΣΕΕ η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και τη λιτότητα, πρέπει να γίνει με πολιτικές που να έχουν στο επίκεντρό τους τον εργαζόμενο άνθρωπο, την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και των εισοδημάτων και την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος και δίκαιος τρόπος εξόδου της χώρας από την κρίση και επανόδου της σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης.

Η συνέχιση των πολιτικών που διατηρούν το θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές απαξίωσης  της εργασίας και της συλλογικής εκπροσώπησης και συνακόλουθα υπονόμευσης των εργατικών δικαιωμάτων, συλλογικών και ατομικών, κατακρημνίζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι καταδικασμένη να συνεχίσει να παράγει οικονομική και κοινωνική ανισότητα και κρίση, δημιουργώντας εκ νέου αδιέξοδα στην οικονομία και την κοινωνία.

Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή στο νόμο και την πράξη του περιβάλλοντος εργασιακής απορρύθμισης, που επιβλήθηκε από τα διαδοχικά μνημόνια και τα νεοφιλελεύθερα μέτρα πολιτικής, που ευνόησαν την εργοδοτική αυθαιρεσία και συντόνισαν την επίθεση στα συλλογικά εργατικά δικαιώματα και μέσα, οδηγώντας στην κατεδάφιση των μισθών,  στις απολύσεις, στην επισφαλή και αδήλωτη εργασία, στην εργασιακή ομηρία, στην ανεργία, στη φτωχοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Η σωστή αντίληψη και ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης στην Ελλάδα ως απαραίτητη βάση λήψης των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, οφείλει να μην στηρίζεται μόνο σε οικονομοτεχνικούς δείκτες, εφόσον υπάρχει ειλικρινής βούληση προόδου με όρους δικαιοσύνης, ισότητας και διάρκειας. Η ΓΣΕΕ ήταν και είναι σε θέση να δώσει πλήρη και επίκαιρη γνώση της αδυσώπητης καθημερινότητας  ως προς το είδος και την έκταση των εργατικών προβλημάτων σε όλη την επικράτεια μέσα από τις καταγγελίες και τα στοιχεία δράσης των 148 Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων μελών της (79 Εργατικά Κέντρα και 69 Ομοσπονδίες) και των σωματείων μελών τους, αλλά και των δομών της Συνομοσπονδίας για την πληροφόρηση, συμβουλευτική και στήριξη των εργαζομένων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, Δίκτυο Συμβουλευτικής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, των υποψηφίων προς εργασία σε όλη  την ελληνική επικράτεια απαιτεί τη λήψη των στοχευμένων μέτρων που διεκδικεί η ΓΣΕΕ στη βάση των παρακάτω πυλώνων:

  1. Σταθερή και πλήρης εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια
  2. 751 ευρώ κατώτατο μισθό. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αποκατάσταση του συνόλου του περιεχομένου και της καθολικής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και σεβασμός των αποτελεσμάτων της.
  3. Δίκαιο, βιώσιμο και καθολικό δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
  4. Σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και της άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων. Εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  5. Αποτελεσματική πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες επίλυσης των εργατικών διαφορών είτε διοικητικές (ελεγκτικοί μηχανισμοί) είτε δικαστικές. Ανεξαρτησία, ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΦΚΑ.
  6. Θεσμοθέτηση σε διαρκή βάση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος είχε καταργηθεί σε βάρος της προώθησης των εργατικών θέσεων και διεκδικήσεων.

Η ΓΣΕΕ θα δώσει στη δημοσιότητα εκ νέου όλα τα επιμέρους μέτρα που προτείνει για την υλοποίηση των βασικών της αιτημάτων.

Τονίζουμε ότι παράλληλα με τις συνδικαλιστικές μας παρεμβάσεις, έχουμε στο νομικό μας οπλοστάσιο τα αποτελέσματα στρατηγικών νομικών ενεργειών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως την απόφαση 2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕΔ, τις αποφάσεις και συστάσεις όλων των ελεγκτικών οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ύστερα από εξέταση καταγγελιών της ΓΣΕΕ (Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Εργασίας, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή Συμβάσεων και Συστάσεων),  καθώς και την κρίσιμη Απόφαση του 2017 επί της Συλλογικής Προσφυγή της Συνομοσπονδίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με  την οποία διαπιστώνεται ο παράνομος χαρακτήρας σειράς μνημονιακών μέτρων στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Το βασικό πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων όλης της χώρας για την άμεση αποκατάσταση με πληρότητα του προστατευτικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ατομικών και συλλογικών, αποτελεί την απαιτούμενη αφετηρία για την ανάκαμψη όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας.

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια, συνέχεια και συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις έναν εθνικό οικονομικό σχεδιασμό τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο οποίος ζητάμε να στηρίζεται υποχρεωτικά σε κοινωνικούς στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες, αποκρούοντας με συλλογικές δράσεις και μέσα τις παρεμβάσεις στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων“.

Η ΕΣΕΕ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, σε ανακοίνωσή τους αναφέρει:

“Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στέλνουν ένα πρώτο αλλά ευκρινές μήνυμα αισιοδοξίας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για τους εκπροσώπους της αγοράς, που είχαμε εγκλωβιστεί σε μία υπερδεκαετή στασιμότητα, αυτά είναι ευπρόσδεκτα νέα.

Η νέα κυβέρνηση δείχνει να γνωρίζει ότι χρόνος διαθέσιμος δεν υπάρχει και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι φέρνει άμεσα προς ψήφιση σημαντικά νομοσχέδια.

Η επιχειρηματική κοινότητα υποδέχεται με ικανοποίηση τα μέτρα φοροελάφρυνσης και βελτίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων και αναμένει από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας το επόμενο διάστημα την εξειδίκευση για τα υπόλοιπα, εξίσου σημαντικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως την σταδιακή κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη από το 20% που είναι σήμερα στο 15%  και τη σύσταση «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» που θα αποσκοπεί στην επιβράβευση από πλευράς Κράτους, των συνεπών επιχειρηματιών.

Το πακέτο των μέτρων έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί συνδυαστικά με αποφασιστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της αργής απονομής της δικαιοσύνης, τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αντιμετώπισης του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου.

Τέλος, και για όσο δεν υπάρχει νέο πλαίσιο συμφωνίας με τους Θεσμούς, είναι σημαντικό να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία που απορρέει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Άλλωστε η αξιοπιστία της οικονομίας και η εμπιστοσύνη των αγορών, από κοινού με την αναμενόμενη ενίσχυση των επενδύσεων, θα είναι τα ισχυρότερα «όπλα» της κυβέρνησης όταν θα επανέλθει η συζήτηση για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων”.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: