Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μια χαρά… πάνε οι δουλειές της ΟΛΠ ΑΕ, κάτω στο λιμάνι

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 29/06/2019

Δήλωση προέδρου Yu Zenggang στην τακτική γενική συνέλευση: «Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας»

|> H τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 28 Ιουνίου με ποσοστό απαρτίας 86,48 %, και ενέκρινε ανάμεσα σε άλλα θέματα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, το οποίο ύστερα από πρόταση του δ.σ. ανέρχεται σε 0,424 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,1712 ευρώ για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 148%).

Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 έχουν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 132,9 εκατ. έναντι € 111,5 εκατ. της χρήσης 2017,    παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 42,3 εκατ. έναντι € 21,2  εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%.
  • Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε € 27,9 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. της χρήσης 2017.
  • Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι € 4,1 εκατ. το 2017.
  • Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι  € 61,9 εκατ. το 2017.

Ο πρόεδρος της  ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang προήδρευσε της συνέλευσης και δήλωσε: “Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Τα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία όπως και όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας“.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: