Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Καταγγελία για την Πειραϊκή από ιχθυολόγους Δημοσίου

Χωρίς κατηγορία στις 20/05/2020

Δεν έχει κατατεθεί η ΣΜΠΕ στην αρμόδια υπηρεσία και η άδεια έχει λήξει από τις 30/6/18

|> Παρέμβαση για το περιβάλλον του Σαρωνικού λόγω των έργων της COSCO κάνουν οι ιχθυολόγοι του Δημοσίου, με αποδέκτες τον υπουργό Περιβάλλοντος, τη γενική διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το γραφείο του περιφερειάρχη κ. Πατούλη, το γραφείο του εντεταλμένου συμβούλου Αλιείας κ. Βοϊδονικόλα, την γενική διεύθυνση Αγρ. Οικον/μίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας και τον δήμο Πειραιά. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση το Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, αναφέρεται:

Από τις αρχές Μαρτίου 2020 συντελείται στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον του Σαρωνικού κόλπου ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, με την έναρξη από την ΟΛΠ ΑΕ των έργων της Νότιας επέκτασης του Επιβατηγού Λιμένα Πειραιά χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Τα έργα περιλαμβάνουν ορισμό θαλάσσιου εργοταξικού χώρου, βυθοκορήσεις με πλωτά μέσα, εξομάλυνση βυθού και απόρριψη βυθοκορημάτων στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αίγινας, Σαλαμίνας και Φλεβών.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη η έναρξη των έργων εκτιμάται τουλάχιστον  ως ‘αμφίβολης νομιμότητας’, δεδομένου ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία, ενώ και η Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έχει λήξει από τις 30-06-2018!

Όσον αφορά τις επιπτώσεις ιδιαίτερα στο θαλάσσιον περιβάλλον, η απόρριψη των βυθοκορημάτων εγκυμονεί μια οικολογική ‘βόμβα’ για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλης έκτασης ανθρώπινη επέμβαση στη φύση, έτσι και οι εργασίες βυθοκόρησης έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που συνδέονται τόσο με την απομάκρυνση, βιοτικού και αβιοτικού,υλικού από τον πυθμένα, όσο και με την απόθεσή του. Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, η βιοσυσσώρευση ρύπων και ενδεχομένως τοξικών ουσιών στους θαλάσσιους οργανισμούς, η αύξηση της θολερότητας, η δημιουργία ασφυκτικών συνθηκών για τη θαλάσσια ζωή, η απομάκρυνση από το φυσικό τους περιβάλλον και η θανάτωση βενθικών ειδών, η μεταβολή της σύνθεσης των βιοκοινωνιών και της κατανομής του υποστρώματος, είναι ορισμένες από αυτές.

Ακόμα και αν δεχτούμε ότι σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) που εκπονήθηκε για την ΟΛΠ ΑΕ, η προτεινόμενη απόρριψη των αδρανών στον βυθό του Σαρωνικού μπορεί μεν, όπως ισχυρίζονται, να μην επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον με τοξικά βαρέα μέταλλα, αλλοιώνει όμως τη μορφολογία του βυθού και καταστρέφει τη χλωρίδα και την ιχθυοπανίδα στις εκτάσεις που θα απορριφθούν, καθώς δημιουργείται μία υποθαλάσσια «χωματερή» 300.000 m2 και έκτασης 180 στρεμμάτων εντός μίας ευρύτερα εγκεκριμένης έκτασης 5,4 Km2. Ο ισχυρισμός του μελετητή  ότι η κατάσταση θα είναι σύντομα αναστρέψιμη είναι εξαιρετικά αδύναμος, ελλείψει προσκόμισης σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης με βάση την εμπειρία ανάλογων έργων του παρελθόντος.

Ο Σαρωνικός κόλπος αποτελεί κύριο πεδίο δραστηριοποίησης για πολλούς κλάδους της Αλιείας.

Ειδικότερα μόνο στην περιοχή αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά και ΠΕ Νήσων–σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής-ασκούν επαγγελματικά την αλιεία περίπου 750 σκάφη παράκτιας και μέσης αλιείας ενώ έχει την έδρα της και η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, η μεγαλύτερη της χώρας. Επιπρόσθετα εκτός από την αλιεία υπάρχει σημαντική ιχθυοκαλλιερητική δραστηριότητα καθώς λειτουργούν 20 μονάδες υδατοκαλλιέργειας και εδρεύουν 16 επιχειρήσεις Εμπορίας & Μεταποίησης Αλιευτικών προϊόντων. Όλο αυτό το πλήθος των επαγγελματιών τροφοδοτεί με αλιεύματα το σύνολο της Αττικής και γειτονικών Περιφερειών,και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεται κανείς την σφοδρότητα των  περιβαντολλογικών πιέσεων που πρόκειται να ασκηθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής (επηρεαζοντας τις βιοτικές και αβιοτικές παραμέτρους του) καθώς και σε ότι διαβιώνει εκεί, στα ιχθυοαποθέματα, και τις επακόλουθες  οικονομικές συνέπειες για τους όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Με τα σημερινά δεδομένα, θα περίμενε κανείς  ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η  αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου (εξάρτηση-μονόπλευρη ανάπτυξη της χώρας ως προς τον τουρισμό), πριν επιτραπεί η καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, ο οικονομικός αφανισμός χιλιάδων εξαρτώμενων επαγγελματιών από την αλιεία και η υγιειονομική βόμβα που είναι  έτοιμη να σκάσει. 

Απαιτούμε λοιπόν:

  • Να σταματήσουν άμεσα οι συγκεκριμένες εργασίες.
  • Να κατατεθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα αφορά  το σύνολο των εργων, και οχι μόνο την αποσπασματική εκτίμηση ενός υποέργου όπως μέχρι σήμερα.
  • Να ληφθούν υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.Θα πρέπει ιδιαίτερα να αναζητηθούν εκείνες των επαγγελματιών του κλάδου της Αλιείας καθόσον θα αποτελέσουν τους άμεσους αποδέκτες των συνεπειών όσο και των σχετικών Γεωτεχνικών επιστημόνων(Ιχθυολόγων).

Για το ΔΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. ΒΑΤΣΟΣ –ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Απάντηση