Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δεσμεύονται 470 εκατ. ευρώ από την ACHMEA υπέρ των ασφαλίστρων υγείας

Χωρίς κατηγορία στις 23/11/2015

Μητρική της Interamerican

Την πελατοκεντρική πολιτική της υπογραμμίζει η ACHMEA, η μητρική της Interamerican, δεσμεύοντας 470 εκατ. ευρώ προκειμένου να περιορίσει αρκετά την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας. Η πρόβλεψη θα ενσωματωθεί στα αποτελέσματα του 2015.

Με τον τρόπο αυτό, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους υγείας λόγω της αυξανόμενης χρήσης των υπηρεσιών και την πιο εκτεταμένη κάλυψη που προέρχεται από το βασικό πακέτο ασφάλισης για νέα, ακριβά φαρμακευτικά σκευάσματα, η εταιρεία συγκρατεί στο ελάχιστο την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας που ήδη έχει καθορίσει για το 2016.

Η ACHMEA αναμένει να αντισταθμιστεί το δεσμευόμενο κονδύλι από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων εξισορρόπησης νοσοκομειακής φροντίδας και φροντίδας ψυχικής υγείας, σε συνάρτηση με τα προηγούμενα έτη.

Επισημαίνεται ότι η ACHMEA –όπως και η Interamerican στην Ελλάδα- αποτελεί ηγετική εταιρεία στην ασφάλιση υγείας στην Ολλανδία, με προτεραιότητα στον κλάδο της υγείας, όσον αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δραστηριότητες της.

Στις δε Κάτω Χώρες, η ACHMEA αποτελεί «ομπρέλα» των εταιρειών ασφάλισης υγείας Ilveren Kruis, Interpolis, Avero, OZF, FBTO και De Friesland Zorgverzekeraar.

 

Απάντηση