Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με 51 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δ.σ. Πειραιά

Χωρίς κατηγορία στις 17/12/2018

Διαγράφονται οφειλές παράνομης στάθμευσης IX με λανθασμένη καταγραφή των στοιχείων τους

|> Για σήμερα Δευτέρα στις 4:30 μμ καλεί στο δημαρχείο τους δημοτικούς συμβούλους Πειραιά, ο πρόεδρος του δ.σ. Γιώργος Δαβάκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ   2ο: «Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2019».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της επιβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων α) τουριστικών ειδών, β) ειδών λαϊκής τέχνης, γ) ενθυμίων και δώρων, δ) ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε) ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, στ) ειδών «σπορ», «σκι» και  «ορειβασίας», ζ) σχολών εκμάθησης καταδύσεων, η) ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων».

ΘΕΜΑ 4ο: «Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ.851/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά ως προς την κυκλοφοριακή ρύθμιση των δρόμων που περιλαμβάνονται στο έργο: “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ” ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΟ.ΔΕ.Π.  έτους 2019».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Πεπραγμένων του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Πειραιά, έτους 2017».

ΘΕΜΑ   8ο: «Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2019».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της τροποποίησης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2018/0000000173/000, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της ΚΟ.ΔΕ.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά και των παραρτημάτων αυτής».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α) της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.ΔΕ.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και β) της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας μεταξύ της ΚΟ.ΔΕ.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και των όρων αυτής για τη συνέχιση του ως άνω Προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για α) ανάκληση της με αριθμ. 308/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) Έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από τα καταστήματα  του  ημιτελούς Δημοτικού ακινήτου της πρώην Ραλλείου κατά των μισθωτών του Δήμου μας, ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΕΛΙΝΑΣ & ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου “Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012” κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 31η Μαΐου 2019».

ΘΕΜΑ   14ο: «Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης Εργασιών  του   έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’».

ΘΕΜΑ 15ο: «Παράταση Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.  Α.Α.Ε. 8/2015».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση παράτασης συμβάσεως ανάθεσης εργασίας  ελέγχου του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 και 2017 του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και  διαγραφές  βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με ποσό συνολικού ύψους 185.586,10 € για την κάλυψη δαπανών επιπλέον εκτάκτων  και επειγουσών  επισκευαστικών και άλλων  αναγκών των σχολικών μονάδων  του Δήμου  Πειραιά».

ΘΕΜΑ 19ο: «Κατανομή ποσού (Δ΄ δόση του 2018)  327.418,13 € που δίδεται ως  τακτική επιχορήγηση των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση: α) της υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR003/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3418 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 64498/354/11-12-2018, για την ‘Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισμό Διακυβέρνησης” της ΟΧΕ”, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση: α) υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR005/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3425 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 64497/355/11-12-2018, για την ‘«Αξιοποίηση και Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν”, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση: α) υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR006/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3433 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 64495/356/11-12-2018, για την “Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιµη διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών”, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

ΘΕΜΑ 23ο: «Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας ώστε να συμπεριλάβει το Αυτοτελές Τμήμα διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, στην ορθή του θέση στο Οργανόγραμμα του Δήμου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά ως επικεφαλής εταίρος στην Β΄Φάση του έργου με τίτλο BLUegrowth cities in ACTion (με το ακρωνύμιο BLUACT) του προγράμματος URBACT III και έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 16/01/2019 έως τις 19/01/2019, για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά στην εναρκτήρια συνάντηση που διοργανώνει το πρόγραμμα URBACT III».

ΘΕΜΑ 25ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά, ως εταίρος στην Β ΄Φάση του έργου με τίτλο «TechRevolution” του προγράμματος URBACT III.».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση  μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Ρίγα της Λετονίας από 4-6 Φεβρουαρίου 2019, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο:”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES».

ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση χρήσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Κυθήρων».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ   29ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση δαπάνης “Συντήρηση & Επισκευή PLOTTER”».

ΘΕΜΑ   30ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση δαπάνης “Ετήσια συνδρομή URANUS απεριόριστης χρήσης δεδομένων Υπηρεσιών RTK & STATIC”».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Επιμόρφωση του προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ ετών 2017 και 2018’’».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση της οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης για τον ‘Έλεγχο και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου’».

ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης του  ‘Ελέγχου και Πιστοποίησης Ταχογράφων Οχημάτων-Μηχανημάτων’».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση της οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης για τον ‘Τεχνικόs Έλεγχοs των Οχημάτων & της Έκδοσης ΚΕΚ’».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση της οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης για τη  “Μεταφορά ακινητοποιημένων Οχημάτων-Μηχανημάτων” του Δήμου».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση του αιτήματος για χορήγηση αδείας που αφορά την εκδήλωση της 18ης Δεκεμβρίου για την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη».

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση του αιτήματος του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού για παραχώρηση χώρου για τη διεξαγωγή χριστουγεννιάτικου μπαζάρ, με έργα  της ομάδας χειροτεχνίας κρατουμένων».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά για δωρεάν     παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση των γιορτινών εκδηλώσεων».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 622/17-09-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.400,00 €, για την πληρωμή εξόδων της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά,  Ευαγγελίας Μπαφούνη, στη συνάντηση “ Eurocities 2018” που διοργάνωσε η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εδιμβούργο της Σκωτίας από τις 28 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά ποσού 200,00 € για τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 7484/09-11-2015 συνολικού  ποσού 40,00 €  λόγω λάθους στην καταχώρηση».

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 13.869,41 €  σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 33.146,54 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης  ποσού 1.516,50 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 47ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.459,88 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 48ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.202,64 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 49ο: «Μετατόπιση περιπτέρου της κας Κωνσταντίνου Μαρίας, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 38 στη νέα θέση επί της Ακτής Ποσειδώνος 2 και κατάργηση της παλαιάς».

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών έξι οφειλετών από έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης τους».

ΘΕΜΑ 51ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΚΜΖ 1766 αυτοκίνητο επί της οδού Αλκιβιάδου έμπροσθεν των αριθμών 59 και 61 κατά τις καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 20:00».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: