Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Διατακτικές παροχής βασικών ειδών διατροφής για δημότες και κατοίκους του Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 23/03/2016

Τα δικαιολογητικά

Ο δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί και εν όψει Πάσχα, θα προμηθεύσει μέσω διατακτικών βασικά είδη διατροφής, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του Πειραιά. Όσοι επιθυμούν πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του δήμου  (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – 3Ος όροφος, γρ. 27) από 28-03-2016 έως 08-04-2016 και κατά τις εργάσιμες μέρες  από τις 9:00 έως τις 13:00. Το ύψος του ποσού της διατακτικής θα καθοριστεί από τον αριθμό προσέλευσης των δικαιούχων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (σε φωτοτυπίες)

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία με την επίδειξη αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου). Όσοι κατέθεσαν  αίτηση και δικαιολογητικά  για την  διατακτική των Χριστουγέννων 2015 θα καταθέσουν μόνο αίτηση – ΑΜΚΑ και υπεύθυνη δήλωση για την διατακτική του Πάσχα.

2.Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και ΑΜΚΑ.

3.Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφ΄όσον υπάρχει) και λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή Βεβαίωση  μόνιμης κατοικίας από την Δημοτική Αστυνομία.

4.Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο Πειραιά.

5.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 67% & άνω(εφ΄όσον υπάρχει) 

6.Κάρτες  ανεργίας (εφ΄όσον υπάρχουν)

7.Εκκαθαριστικό της εφορίας Έτους 2014 (όλων των  ενηλίκων)

8.Ε9 των μελών της οικογένειας (εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία)

     Τα κριτήρια ως προς το εισόδημα:  

ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕΧΡΙ

1 ΑΤΟΜΟ 6.000€
2 ΑΤΟΜΑ 7.500€
3 ΑΤΟΜΑ 9.000€
4 ΑΤΟΜΑ 10.500€
5 ΑΤΟΜΑ 13.000€
6 ΑΤΟΜΑ

& ΑΝΩ

15.000€

Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Απάντηση