Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Διευρύνονται οι δράσεις της γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπ. Εξωτερικών

Χωρίς κατηγορία στις 13/08/2016

Παρουσίαση στη ΔΕΘ

Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της γ.γ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εντείνει τις δράσεις της οικονομικής διπλωματίας, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί και προγραμματίζονται 12 Μεικτές Διυπουργικές Επιτροπές (ΜΔΕ).

Επίσης, ο υφυπουργός Δημ. Μάρδας, έχει ηγηθεί επιχειρηματικών αποστολών σε 6 χώρες έως σήμερα, ενώ προγραμματίζονται άλλες 10 έως το τέλος της χρονιάς. Ο προγραμματισμός για το 2017 κινείται στα ίδια επίπεδα, σε ότι αφορά τον αριθμό των ανωτέρω δράσεων, με εκείνο του 2016.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Κεντρικός στόχος για το 2017 είναι η επέκταση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας σε νέες χώρες στην Άπω Ανατολή και Λατινική Αμερική. Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο από το 2010 έως και το 2014 είχαν πραγματοποιηθεί αθροιστικά, 14 ΜΔΕ και 13 εμπορικές αποστολές.

Παράλληλα έχουν γίνει παρουσιάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών για επενδύσεις στην Ελλάδα, σε άνω των 100 επενδυτικών οίκων στις ΗΠΑ και Αγγλία έως σήμερα ενώ πρόκειται να γίνουν ανάλογες παρουσιάσεις στη Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες.

Τέλος στο portal του ΥΠΕΞ «Αγορά» www.agora.mfa.gr εμπλουτίζεται με ένα σύνολο νέων πληροφοριών για τις ξένες αγορές, χρήσιμων για τις εξαγωγικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), για την ενημέρωση και την χάραξη της στρατηγικής τους, λειτουργώντας παράλληλα και  επιβοηθητικά στην εύρεση ξένων πελατών. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές. Η γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων:

Ανάρτησε στο «ΑΓΟΡΑ», διευθύνσεις καταστημάτων Delicatessen από 70 χώρες, όπως επίσης 10.000 διευθύνσεις εισαγωγέων για 35 κλάδους από 40 χώρες.

Δημιούργησε αναλυτικούς πίνακες ανά κλάδο/προϊόν για το εισαγωγικό εμπόριο 35 κρατών, που θεωρούνται οι κύριοι πελάτες της χώρας ή βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής επέκτασης των εξαγωγών της.

Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά τα 2013-2016.

Δημιούργησε αρχείο εταιριών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την επιβοήθηση των εξωστρεφών ΜΜΕ.

Προωθεί τις καινοτόμες ιδέες που αναφέρονται σε μεθόδους βελτίωσης της εξωστρέφειας. 

Αναπτύσσει ένα μηχανισμό Υπεργολαβίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς,  με τη βοήθεια του οποίου θα επικοινωνούν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με τις μεγάλες κρατών-μελών της ΕΕ.

Διοργανώνονται δράσεις στο εξωτερικό από τα γραφεία ΟΕΥ με σκοπό την προβολή των ελληνικών προϊόντων μέσω του προγράμματος Window to Greece.

Αναλυτική παρουσίαση όλων των νέων δράσεων της γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, υπέρ των εξαγωγέων, θα γίνεται στους επισκέπτες του περιπτέρου της, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΔΕΘ.

Απάντηση