Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΒΕΠ: Ικανοποίηση για την απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου 26%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 24/04/2015

Με αφορμή το σχέδιο υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015, που αφορά στην αντιμετώπιση των τριγωνικών συναλλαγών και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαΐου 2015, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Β. Κορκίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Έπειτα και από αρκετές, σχετικές παρεμβάσεις, όπου είχαμε εκφράσει την επιφύλαξη και τον προβληματισμό του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά για την προκαταβολή του φόρου 26%, επί της συναλλαγής επιχειρήσεων με χώρες, που διέπονται από προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με ικανοποίηση δεχόμαστε την προτεινόμενη τροποποίησή της από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με το νέο σχεδιασμό δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να την αποφύγουν.

Ειδικότερα, οι συναλλαγές με χώρες, που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μπορούν να λαμβάνουν προέγκριση, πριν από τη διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικής δηλωτικής διαδικασίας γνωστοποίησης της συναλλαγής. Η προέγκριση της συναλλαγής απαλλάσσει το φορολογούμενο από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου 26%, που αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης. Η προέγκριση της συναλλαγής και η εξαίρεση από την προκαταβολή φόρου χορηγείται, εφόσον, ο φορολογούμενος γνωστοποιήσει την εν λόγω συναλλαγή στη Φορολογική Διοίκηση, εντός 10 ημερών, από την ολοκλήρωσή της και εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που απεγκλωβίζει τις επιχειρήσεις από το λαβύρινθο της έλλειψης ρευστότητας, αφού διευκολύνει τις συναλλαγές τους στο σημερινό δυσμενές, οικονομικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, δικαιωνόμαστε από την εν λόγω Απόφαση, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας στη δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση, μέχρι την ολοκλήρωσή της, ώστε να συμβάλουμε στην περαιτέρω βελτίωσή της, ενώ παράλληλα το ΕΒΕΠ συντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού των τριγωνικών συναλλαγών».

Απάντηση