Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΒΕΠ: Πόσα οφείλει και καλείται να πληρώσει η Ελλάδα το 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 02/03/2015

Από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) δημοσιοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 2/2 το πρωί μία οικονομική ανάλυση στην οποία αναφέρονται πόσα χρωστά και καλείται να πληρώσει η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς επίσης και πώς ακριβώς εμφανίζεται ετησίως, μέχρι το 2054, το συνολικό  δημόσιο χρέος των 315,5 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις αποπληρώσει; Από πού και πως θα πληρωθούν;
Αντιμετωπίζοντας τα παραπάνω ερωτήματα, η Ελλάδα διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο ρευστότητας και επιδιώκει να βρει τρόπο αποπληρωμής των πιστωτών της, μετά τη τετράμηνη επέκταση του προγράμματος διάσωσης της εντός της ευρωζώνης, με μια νέα συμφωνία ενός βιώσιμου “Eurozone bailout program”.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Δ.Ν.Τ και την Ε.Ε. στις 19/2/15, αναλύονται τα ποσά, που χρωστά και καλείται να πληρώσει η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς επίσης και πώς ακριβώς εμφανίζεται ετησίως, μέχρι το 2054, το συνολικό  δημόσιο χρέος των 315,5 δις ευρώ, που οφείλεται σε:

 • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – Δ.Ν.Τ (IMF:€ 24 δις)
 • Κατόχους εντόκων γραμματίων δημοσίου (Treasury bill €15 δις)
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΕΚΤ (ECB:€ 27 δις)
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ETΕΠ (EIB)
 • Ιδιώτες επενδυτές (€ 34 δις)
 • Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης (€ 53 δις)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΕΤΧΣ                                    (EFSF: € 142 δις)

Το 2015 το σύνολο της οφειλής της Ελλάδος από δάνεια, τόκους και λήξη εντόκων γραμματίων, είναι από τα υψηλότερα, αφού εκτινάσσεται στα € 29,3 δις, εκ των οποίων τα € 7 δις στο Δ.Ν.Τ., ενώ η ανάλυση ανά ημερομηνία, πιστωτή, ποσό, περιγραφή και κόστος οφειλής είναι κατά σειρά η εξής:

1) 6 Μαρτίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%

2) 13 Μαρτίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,80%

3) 16 Μαρτίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

4) 20 Μαρτίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,90%

5) 9 Απριλίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

6) 14 Απριλίου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%

7) 17 Απριλίου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15%

8) 8 Μαΐου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%

9) 12 Μαΐου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 746.674.661 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

10) 15 Μαΐου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,50%

11) 5 Ιουνίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

12) 12 Ιουνίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15%

13) 16 Ιουνίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

14) 19 Ιουνίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

15) 10 Ιουλίου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,30%

16) 13 Ιουλίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

17) 20 Ιουλίου 2015

 • ΕΚΤ € 2.095.880.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 3,70%
 • ΕΚΤ € 1.360.500.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες & εξαιρούνται από το PSI του 2012 με επιτόκιο 3,70%
 • ΕΤΕπ € 25.000.000 ομόλογα που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 3,70%

18) 7 Αυγούστου 2015

 • κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,75%

19) 20 Αυγούστου 2015

 • ΕΚΤ € 3.020.300.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 6,10%
 • ΕΚΤ € 168.000.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 6,10%

20) 4 Σεπτεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

21) 14 Σεπτεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

22) 16 Σεπτεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

23) 21 Σεπτεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

24) 13 Οκτωβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

25) 7 Δεκεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

26) 16 Δεκεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

27) 21 Δεκεμβρίου 2015

 • Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

Δήλωση προέδρου ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδη: «Ο φετινός Μάρτιος αποδεικνύεται ο πλέον επιβαρημένος μήνας του έτους με υποχρεώσεις ύψους € 6,13 δις, εκ των οποίων το € 1,53 δις στο Δ.Ν.Τ. Ακολουθεί ο Απρίλιος με € 2,85 δις, ο Μάιος με € 3,55 δις, ο Ιούνιος με € 3,53 δις, ενώ ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος πιο επιβαρημένος μήνας με € 5,93 δις, ο Αύγουστος με € 4,19 δις, ο Σεπτέμβριος με € 1,53 δις, ο Οκτώβριος με € 448 εκ. και ο Δεκέμβριος με € 1,19 δις. Το σύνολο οφειλών του 2015 είναι € 29,3 δις, όταν όλο το 2016 είναι € 5,6 δις και το 2017 είναι € 7,4 δις, ενώ για το 2018 έχουμε υποχρεώσεις μόνο € 3,7 δις. Στους υπόλοιπους 10 μήνες του 2015 καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε 27 αποπληρωμές οφειλών, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 10% του συνολικού μας χρέους, ενώ στο τετράμηνο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, ψάχνουμε να βρούμε € 16 δις και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου άλλα € 10 δις. Αλήθεια, χωρίς κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, μπορούμε να τα καταφέρουμε; Τα συμπεράσματα των μικρομεσαίων της αγοράς, δικά μας» !

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: