Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΒΕΠ: Υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου των ΜμΕ στις λιμενικές κοινότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 02/04/2015

Με αφορμή την εσπερίδα, με θέμα «Λιμάνια και Περιβαλλοντικές Προκλήσεις- Ευκαιρίες Ανάπτυξης», την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) στο πλαίσιο του έργου “GREENBERTH” και η οποία έλαβε χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Β. Κορκίδης, επεσήμανε ότι, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος, που διαδραματίζουν οι Μ.μ.Ε. στις Λιμενικές Κοινότητες, σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των λειτουργιών ελλιμενισμού και τη χρήση, περιβαλλοντικά, φιλικών τεχνολογιών.

Ο Β. Κορκίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε στο χαιρετισμό του:
korkidis2«Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της εσπερίδας, στο πλαίσιο του έργου «GREENBERTH», του Προγράμματος «Μεσογειακός Χώρος» της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Σκοπός του έργου είναι να ενθαρρύνει την ένταξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.μ.Ε.) στα σχέδια στρατηγικής ανάπτυξης των φορέων διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, μελετώντας λεπτομερώς τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των λιμένων, τη δυνατότητα χρήσης, περιβαλλοντικά, φιλικών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, σε έξι λιμάνια των χωρών της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα). Οι φορείς διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων ασκούν έντονη επιρροή στις επιχειρήσεις, που συγκροτούν την επονομαζόμενη «Λιμενική Κοινότητα», οι οποίες καλούνται να αναβαθμίζουν συνεχώς τις διαδικασίες τους και τις τεχνολογίες που προσφέρουν, προσαρμόζοντας έτσι τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις συνθήκες της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Για το λόγο αυτό, το έργο “GREENBERTH” προτείνει τη συμμετοχή πολυάριθμων φορέων για το καθορισμό στρατηγικών σχεδίων, μεταξύ των φορέων διαχείρισης των λιμένων και ενεργειακά αποδοτικών Μ.μ.Ε.

Οι βασικές δράσεις του έργου συνοψίζονται στις παρακάτω: α. Οι λιμενικές αρχές ως κύριοι φορείς διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων θα συντονίσουν αναπτυξιακές ενέργειες, με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των λιμένων, β. θα προωθήσουν την ανάπτυξη Μ.μ.Ε. ως ειδικών σε θέματα ενέργειας αναφορικά με λιμενικές λειτουργίες, γ. θα υποστηρίξουν τη συνεργασία Μ.μ.Ε. και μεγάλων εταιρειών διαχείρισης λιμένων και εφοδιαστικής και δ. θα παρέχουν μαζί με τους ερευνητικούς εταίρους του έργου υποστήριξη σε τεχνικά θέματα.

Πιστεύω, ακράδαντα, ότι, τα λιμάνια της Μεσογείου και ιδιαίτερα του Πειραιά, μπορούν να υποστηρίξουν το σημαντικό ρόλο της ανάπτυξης και της αύξησης των θέσεων εργασίας, κλειδί για μια ανταγωνιστική και καινοτόμο οικονομία. Η προώθηση της λιμενικής βιομηχανικής πολιτικής στη Μεσόγειο, απαιτεί, να δοθεί, παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στο εμπόριο, όσο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Άποψη, που έχω υποστηρίξει σθεναρά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιομηχανία και Ναυτιλία, της Ένωσης Μεσογειακών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME)“.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: