Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Άμεση λύση ζητάει το ΕΒΕΠ για το θέμα επιβολής υψηλού ΦΠΑ στις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 27/03/2018

Επιστολές Κορκίδη προς υπουργούς

|> Με επιστολές του προς τον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλή και τον υφυπουργό Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδης, ζητά να δοθεί έγκαιρα λύση, ώστε να καθορισθεί το ύψος του ΦΠΑ, που επιβλήθηκε στις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές (Ν. 4514, Φ.Ε.Κ. 14/30.01.2018, «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και Άρθρο 111, για την τροποποίηση των Νόμων 2859/2000 και 4211/2013), εν αναμονή και της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

«Κατ΄αρχάς, λαμβάνοντας υπ΄όψιν την ιδιαιτερότητα του ελληνικού νησιωτικού χώρου (1.200 νησιά και 4.800 βραχονησίδες ιδιαίτερα στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου και της διαμόρφωσης της ακτογραμμής στα 16.000 χμ.) την σπουδαιότητα του ακτοπλοϊκού μεταφορικού έργου και άλλων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει την αντίθεσή του σε μία ενδεχόμενη εφαρμογή υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. σε δραστηριότητες που επιτελούνται, κυρίως, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, για τους κάτωθι λόγους:

– Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να εξισορροπήσει τις αρνητικές συνέπειες για τη νησιωτική οικονομία από την κατακόρυφη αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα νησιά, με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στις συγκοινωνίες, η επιβολή υψηλού Φ.Π.Α. θα αυξήσει το κόστος των εγχώριων θαλάσσιων μεταφορών.

– Αυτή καθ’ εαυτή η επιβολή πρόσθετου Φ.Π.Α. καθιστά τις επενδύσεις στα νησιά πιο ακριβές απ’ ό,τι στην ηπειρωτική χώρα, αυξάνοντας το κόστος των πάσης φύσεως κατασκευών και καθιστώντας έτσι ακριβότερη την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, που αποτελεί και την κύρια πηγή εισοδήματος του πληθυσμού.

– Τα υπό ελληνική σημαία πλοία θα τεθούν σε δυσμενέστερη μοίρα από τα πλοία σημαίας άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., δεδομένου ότι ο Φ.Π.Α. θα αφορά καθ’ ολοκληρία τα υπό ελληνική σημαία πλοία και θα είναι μικρότερος σε έκταση για τα πλοία άλλων χωρών της Ε.Ε., τα οποία έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης πλόων μεταξύ των ελληνικών λιμένων. Κατ’ επέκταση, οι ελληνικοί λιμένες τίθενται σε δυσμενέστερη θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

– Η επιβολή Φ.Π.Α. στα τιμολόγια ελλιμενισμού στις μαρίνες και στις εκτελούμενες εργασίες στο σκάφος, θα αυξήσει το κόστος εκμετάλλευσης των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μία ανταγωνιστική ναύλωση και διατήρηση, τόσο των σκαφών, όσο και των θέσεων εργασίας. Επίσης, τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής θα αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό από τα σκάφη με τρίτες σημαίες, ειδικά σε μία περίοδο, που αναμένεται η πλήρης άρση του καμποτάζ.

– Τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά σκάφη θα τεθούν σε ακόμη δυσμενέστερη μοίρα από τα αλιευτικά σκάφη των άλλων κρατών-μελών, διότι στη χώρα μας η αλιεία περιορίζεται σε 8-9 μήνες τον χρόνο, ενώ στην Ευρώπη διαρκεί 12 μήνες».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κορκίδης, δήλωσε:

«Είναι προφανές ότι η επιβολή Φ.Π.Α. στη ναυσιπλοΐα μεταξύ ελληνικών λιμένων, ειδικά όταν στην πράξη δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταφοράς αγαθών και επιβατών δεν πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους νησιώτες, όσο και εν γένει για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένο να καθορισθεί μηδενικός ή συμβολικός συντελεστής, καθώς αποτελεί σύννομη ενέργεια και εφαρμόζεται σε πολλά κράτη-μέλη για ορισμένες δραστηριότητες εθνικής σημασίας. Με δεδομένο ότι η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου είναι η 1η Απριλίου 2018, ζητάμε να ξεκαθαριστεί άμεσα το τοπίο από τη σύγχυση, η οποία εύλογα έχει προκληθεί, καθώς η Κ.Υ.Α. έχει καθυστερήσει να εκδοθεί».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: