Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νεολαία, ανάπτυξη, έρευνα, ΜμΕ και ασφάλεια στηρίζει ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 2018

ΕU στις 30/11/2017

Περικοπές για Τουρκία

|> Το ΕΚ εξασφάλισε στον Προϋπολογισμό του 2018 κονδύλια για την στήριξη των νέων και πρόσθετη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα ερευνητικά προγράμματα και το Erasmus.

Τα ποσά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2018 ανέρχονται σε 160,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 144,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές.

Σε συνέχεια και της επίσημης έγκρισης της άτυπης συμφωνίας της 18ης Νοεμβρίου από το Συμβούλιο, το ΕΚ ενέκρινε τον προϋπολογισμό με 295 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 197 αποχές.

Νεολαία, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

Το Κοινοβούλιο περιόρισε τις περικοπές του Συμβουλίου ύψους 750 εκατ. ευρώ στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης και εξασφάλισε αύξηση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, ύψους 116,7 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Έτσι, το συνολικό ποσό των κονδυλίων για την παροχή βοήθειας στους άνεργους νέους θα φτάσει τα 350 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσθετους πόρους, συγκριτικά με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα προγράμματα που θεωρούν καθοριστικά για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα τα κονδύλια για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» το οποίο αφορά ερευνητικά προγράμματα, αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ, τα κονδύλια για το Erasmus + κατά 24 εκατ. ευρώ και τα κονδύλια για το COSME (πρόγραμμα που προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) κατά 15 εκατ. ευρώ.

Προσφυγική κρίση, μεταναστευτικό και περικοπή κεφαλαίων για την Τουρκία

Το Κοινοβούλιο κατάφερε να αυξήσει τους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια: η Europol θα λάβει επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ και 10 νέες θέσεις εργασίας και η Eurojust 1,8 εκατ. ευρώ και 5 επιπλέον θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα λάβει 5 εκατ. ευρώ επιπλέον. Ομοίως, το Κοινοβούλιο αύξησε τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, κατά 80 εκατ. ευρώ. Αυτές περιλαμβάνουν δράσεις στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Όσον αφορά την Τουρκία, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μειώσουν τα κεφάλαια της προενταξιακής χρηματοδότησης κατά 105 εκατ. ευρώ (μετακινώντας επίσης 70 εκατ. ευρώ στο αποθεματικό), σε συνέχεια της επιδείνωσης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Γεωργία και προστασία του κλίματος

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ ζήτησαν και πέτυχαν την συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 34 εκατ. ευρώ για τους νέους αγρότες με στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων στις αγροτικές περιοχές. Επίσης, τα κεφάλαια για τη στήριξη αγροτικών πρακτικών που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον αυξήθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ.

Δηλώσεις ευρωβουλευτών

«Το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ικανοποιημένο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018. Βρήκαμε μια συμφωνία επειδή οι προτεραιότητές μας ήταν να προωθήσουμε τα προγράμματα που θα προετοιμάσουν την ΕΕ για το μέλλον και θα προστατεύσουν τους Ευρωπαίους: ερευνητικά προγράμματα μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, κινητικότητα των νέων μέσω του Erasmus + και του ErasmusPro , προγράμματα για τις υποδομές και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταφέραμε επίσης να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την πολιτική ασύλου και την πολιτική γειτονίας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών, Jean Arthuis (Φιλελεύθεροι, Γαλλία).

«Ο προϋπολογισμός αυτός δίνει στους πολίτες της ΕΕ αυτό που αναμένουν από την Ευρώπη: θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ασφάλεια. Επενδύοντας στην έρευνα, τις υποδομές, την εκπαίδευση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά την ασφάλεια, καταφέραμε να ενισχύσουμε την Europol και την Eurojust, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος, καταστήσαμε σαφές ότι η ευρωπαϊκή στήριξη σε χώρες εκτός ΕΕ δεν δίνεται χωρίς δεσμεύσεις: η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες και έτσι αποφασίσαμε να μειώσουμε την βοήθεια που δίνουμε σε αυτή τη χώρα κατά επιπλέον 105 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε ο βασικός εισηγητής του ΕΚ για τον προϋπολογισμό, Siegfried Mureşan (ΕΛΚ, Ρουμανία).

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

Η ΕΕ διαχειρίζεται πολυετείς δράσεις (π.χ. χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων διάρκειας 2-3 ετών). Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κάνει τη διάκριση μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κόστος όλων των νομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι οποίες όμως ενδεχομένως έχουν οικονομικές συνέπειες και στα επόμενα έτη, και των πληρωμών: χρηματικά ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και ενδεχομένως αφορούν και την εφαρμογή δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη.

Απάντηση