Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΚ: Ο φορολογικός ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος και διαφανής

ΕU,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 26/03/2015

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Αυτά υποστήριξε το ΕΚ με το ψήφισμα που υιοθέτησε σήμερα. Εισηγήτρια του ψηφίσματος ήταν η Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές).

Το ψήφισμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φορολογικών θεμάτων και θέτει τη βάση για τις περαιτέρω εργασίες του ΕΚ στον τομέα της φορολογίας, καθώς και για το έργο της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις και της επιτροπής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Με το ψήφισμα που ενέκριναν με 444 ψήφους υπέρ, 110 κατά και 41 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια στη φορολογία που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Μαρτίου, και ζητούν την υποβολή περαιτέρω προτάσεων κατά τους προσεχείς μήνες για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής.

Η εισηγήτρια του ψηφίσματος Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές) είπε τα εξής: “Η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.  Με αυτό το ψήφισμα το ΕΚ στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υποστηρίζοντας άμεσες δράσεις υπέρ της φορολογικής διαφάνειας, της φορολογίας με κοινωνική δικαιοσύνη, και των φορολογικών πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη“.

Το ΕΚ επιμένει ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος και διαφανής και επικρίνει τα κράτη μέλη που επέτρεψαν στις φορολογικές αρχές τους να συνάψουν φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές εταιρείες, ακόμη και όταν η οικονομική τους δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος. “Οι μυστικές φορολογικές αποφάσεις λειτουργούν σε βάρος των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και στρεβλώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό”, αναφέρει το κείμενο του ψηφίσματος.

Περαιτέρω συστάσεις

 • Απλοποίηση των εθνικών φορολογικών συστημάτων, έτσι ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις
 • Απομάκρυνση των εμποδίων που παρακωλύουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες
 • Εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε όλα τα κράτη μέλη (μέχρι στιγμής μόνο 11 τον έχουν υιοθετήσει)
 • Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σε μετέπειτα στάδιο για όλες τις άλλες εταιρείες
 • Δράση κατά των επιζήμιων φορολογικών κινήτρων για τα εισοδήματα από ευρεσιτεχνίες (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)
 • Διαφάνεια γύρω από τις φορολογικές αποφάσεις καθώς αυτές δημιουργούν ευκαιρίες για φοροαποφυγή
 • Βελτίωση της πρόσβασης των εθνικών κοινοβουλίων στο περιεχόμενο των φορολογικών αποφάσεων
 • Δημιουργία μίας μαύρης λίστας ως τον Ιούλιο του 2015 από την Επιτροπή με τους φορολογικούς παραδείσους και τις χώρες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό
 • Αναστολή ή ανάκληση των αδειών λογιστών, δικηγορικών γραφείων και άλλων χρηματοοικονομικών συμβούλων που έχουν καταδικαστεί για φορολογική απάτη
 • Μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία σε άλλες μορφές φορολογίας.
 • Βελτίωση της συλλογής των εσόδων από τον ΦΠΑ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: