Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Διεύρυνση… στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος με την “προσχώρηση” δέκα Λιμενικών Ταμείων – Νέο δ.σ.

Ναυτιλια στις 28/04/2018

Από 13 τα μέλη έγιναν 32

|> Κατά 10 τακτικά μέλη αυξήθηκε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), μετά την έκτακτη γενική συνέλευσή της που έγινε στον Πειραιά. Συγκεκριμένα τα τακτικά μέλη της ένωσης από 13 που ήταν έγιναν 23.  Κι αυτό επειδή:

Δέκα Λιμενικά Ταμεία και συγκεκριμένα τα: Δ.Λ.Τ. Θήρας,  Δ.Λ.Τ. Κω,  Δ.Λ.Τ. Λέσβου,  Δ.Λ.Τ. Μήλου,  Δ.Λ.Τ. Μυκόνου,  Δ.Λ.Τ. Πύργου (Κατάκολο),  Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου,  Δ.Λ.Τ. Νοτ. Δωδεκανήσου (Ρόδος),  Δ.Λ.Τ. Σύρου και Λ.Τ.Ν. Χανίων (Σούδα),  κάνοντας χρήση της δυνατότητας που τους δίνουν οι προβλέψεις του πρόσφατου νόμου 4504/2017 του ΥΝΑΝΠ, εντάχθηκαν μετά από αίτησή τους και την ομόφωνη αποδοχή τους από την γ.σ. της ΕΛΙΜΕ, ως ισότιμα μέλη μαζί με τους 13 οργανισμούς λιμένων στο δίκτυο των ελληνικών λιμανιών – μελών της.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της ΕΛΙΜΕ, δόθηκε η δυνατότητα σε δύο εκπροσώπους των Λιμενικών Ταμείων να εκλεγούν στο νέο δ.σ. της ένωσης, το οποίο μετά και τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές σε οργανισμούς λιμένων – μέλη της, ανασυγκροτήθηκε, ως εξής:

 • Πρόεδρος δ.σ.: Άγγελος Καρακώστας, αν. δ/ντος συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ
 • Α΄ αντιπρόεδρος: Rui Pinto, αν. δ/νων σύμβουλος & γ. εμπορικός δ/ντής ΟΛΘ ΑΕ
 • Β΄ αντιπρόεδρος: Ανδρέας Νταής, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ
 • Γεν. γραμματέας: Νικόλαος Κοντοές, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ
 • Οικ. επόπτης: Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΒ

Μέλη:

 • Απόλλων Φιλιππής, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ
 • Δημήτριος Νικολάου,  πρόεδρος Ο.Λ.Λ. ΑΕ
 • Χρήστος Δούκας, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ
 • Σταύρος Δρακονταειδής,  πρόεδρος Ο.Λ.Ε. ΑΕ
 • Αικατερίνη Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, δ/νουσα σύμβουλος Ο.Λ.Ρ.ΑΕ
 • Χρήστος Ηλιάδης, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ
 • Σπυρίδων Στεφανίδης, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ
 • Ανδρέας Παπανδρέου, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος   Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ
 • Δημήτριος Κοσμάς, πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου
 • Λεωνίδας Βαρουξής, πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Πύργου (Κατάκολο)

Απάντηση