Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενημέρωση και δωρεάν εξέταση για τον HIV την Τρίτη στην οδό Δραγάτση

ΥΓΕΙΑ στις 22/11/2015

Από την ΜΚΟ “Praksis”

Η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Praksis», διοργανώνει πρόγραμμα ενημέρωσης και δωρεάν εξέτασης για τον HIV, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τον HIV.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου από τις 17:00 έως τις 21:00, επί της οδού Δραγάτση. Στο χώρο θα βρίσκεται κινητή μονάδα από τη ΜΚΟ «Praksis».

Η εξέταση θα διενεργηθεί ανώδυνα, ανώνυμα και εμπιστευτικά.

Απάντηση