Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αντιρρυπαντική εκστρατεία στον δήμο Σαλαμίνας

Ενημερωτική ανακοίνωση προς τους κατοίκους με την σημείωση ότι προβλέπονται και πρόστιμα!

|> Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαλαμίνας ενημερώνει τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν όταν έχουν “ογκώδη απορρίμματα” και “προϊόντα κηπευτικών εργασιών” και επιπλέον τους πληροφορεί ότι ο σχετικός Κανονισμός Καθαριότητας προβλέπονται και πρόστιμα! Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας, ενημερώνει ότι για τα εξωοικιακά ογκώδη απορρίμματα όπως και τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών, οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 210.4652593 ή να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kp@dsalaminas.gr για να προγραμματίζεται η αποκομιδή τους.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας “οι πολίτες υποχρεούνται να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο” (αρ.8.1.γ).

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ.8.3. του Κανονισμού “όσον αφορά τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών (Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ.) εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης“. Όσον δε αφορά τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ., “συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 8“.

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων των πολιτών, ώστε η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει να καθαρίσουμε το νησί μας σεβόμενοι το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς, να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα“.

Απάντηση