Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εκσυγχρονίσει της ψηφιακή της παρουσία με ενίσχυση 50%

Αγορα/Επιχειρειν στις 03/07/2018

Ενημερωτική εκδήλωση

|>Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, διοργανώνει για τα μέλη του ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), μέσω της οποίας δίνονται πολύ καλές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να βελτιώσουν τις υποδομές τους στο χώρο των δικτύων και του διαδικτύου, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.

Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 4/7 (6 μμ) στην αίθουσα “Σπύρος Μπρούσκαρης” του ΕΒΕΠ, Γεωργίου Κασιμάτη 1 πλ. Οδησσού – 1ος όροφος.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού κ.λπ. και η παρουσίασή του θα γίνει από εκπρόσωπο του ΚΕΚ Άποψη.

Απάντηση