Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η διαδικασία εγγραφής στον ΕΦΚΑ από το ΓΕΜΗ

Αγορα/Επιχειρειν στις 30/10/2019

Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΒΕΠ για τα μέλη του και επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας

|> Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), με σχετικές επιστολές, εφιστά την προσοχή στα νέα μέλη του για την διαδικασία ολοκλήρωσης επιτυχώς της γνωστοποίησης στον ΕΦΚΑ εγγραφής των επιχειρηματιών σε αυτόν.

Ειδικότερα, το ΕΒΕΠ σημειώνει την αναγκαιότητα οι νέες επιχειρήσεις να προσκομίζουν εγχάρτως οποιοδήποτε δικαιολογητικό στον ΕΦΚΑ, μέχρι της πλήρους «on line» ψηφιοποίησής του, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η εγγραφή νέων ασφαλισμένων. Το όλο ζήτημα αφορά στις προβλεπόμενες διαδικασίες περί της σύστασης εταιρείας και απόδοσης εν συνεχεία σε αυτή αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του Επιμελητηρίου.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Να σημειωθεί ότι το ΕΒΕΠ, με επιστολή του, ζήτησε την παρέμβαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ι. Βρούτση, για επίσπευση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με τον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των σύγχρονων δράσεων που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση για ψηφιοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με το Δημόσιο, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η διαδικασία, καθώς ακόμα απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση και υποβολή δικαιολογητικών και αιτήσεων, με χρονοβόρες επισκέψεις στα κατά τόπους γραφεία του ΕΦΚΑ για την υλοποίηση της εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων.

Στην επιστολή, που κοινοποίησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττικής στην ΚΕΕΕ, μνημονεύονται τα προβλεπόμενα βήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. η του Νόμου 4441/2016 καθώς και το άρθρο 11 της με αρ. πρωτ. 63577/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που ρυθμίζουν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, του e-ΓΕΜΗ, αλλά και της αυτόματης ενημέρωσης του ΕΦΚΑ, ταυτόχρονα με το TAXIS.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης, στην επιστολή του στον υπουργό Εργασίας και τον διοικητή του ΕΦΚΑ τόνισε:

«Στο κατώφλι των εξελίξεων για ψηφιακό κράτος, καθώς μάλιστα βρισκόμαστε και στο πέρας της διαδικασίας εφαρμογής της σύστασης των εταιρειών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (e-ΥΜΣ), με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ χωρίς την υποχρέωση επίσκεψης στο Επιμελητήριο, ΔΟΥ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία, θεωρούμε επιβεβλημένο να λειτουργήσει η αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ώστε να προβαίνει σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες με ηλεκτρονικό και μόνο τρόπο. Κατανοούμε τη μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου σας να αναπληρώσει καθυστερήσεις και ελλείψεις. Στα Επιμελητήρια δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα απαλλάξουν τις εταιρείες από περιττές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και αγκυλώσεις, που θα προωθούν και δεν θα κωλύουν την επιχειρηματικότητα».

Απάντηση