Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΒΕΠ: Πρωτοποριακή η δράση του Δήμου Πειραιά για τις ΜμΕ

Χωρίς κατηγορία στις 22/06/2021

Ενισχύει με 7 εκ. τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία – Τα ποσά δεν επιστρέφονται στη δημόσιο

|> Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα επισημάνει την αναγκαιότητα στήριξης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι εννέα άτομα προσωπικό, που άλλωστε αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής επιχειρηματικότητας, προσδιορίζοντας μάλιστα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοποριακή δράση του Δήμου Πειραιά.

Τονίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές, που είναι γνωστό ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του μεγάλου λιμανιού, χρειάζονται τη συνεχή προσοχή και υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας και των οργάνων της, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διάγουμε, ελέω πανδημίας και των δυσκολιών που έχει δημιουργήσει. Και η ανακοίνωση στη συνέχεια αναφέρει:

Ο Δήμος Πειραιά θα ενισχύσει με το συνολικό ποσό των 7 εκατ. ευρώ τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, χορηγώντας τους κεφάλαιο κίνησης. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, δηλαδή το ποσό δεν θα επιστραφεί στο δημόσιο. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τις 20.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό της επιχορήγησης, προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων και υλικών, καταβολής ενοικίων και διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε επίπεδο δήμου, καθώς τα ανάλογα προγράμματα υλοποιήθηκαν σε επίπεδο περιφερειών ή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εξαίρεση, βεβαίως, αποτελεί το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων το οποίο, ωστόσο, ήταν εστιασμένο στις  μικρές επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα, όπως θέατρα, κινηματογράφοι και πολυχώροι πολιτισμού, ενώ το πρόγραμμα του δήμου Πειραιά, «καλύπτει» το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τον μεταποιητικό τομέα, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Σημειώνεται…

Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχες επιχειρήσεις άρχισε στις 16 Ιουνίου και η διαδικασία θα μείνει ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου 2021. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον δήμο Πειραιά». Βάσει των προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

  1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
  2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  4. Να είναι πολύ μικρή (0-9) ή μικρή επιχείρηση (10-49 άτομα)
  5. Να απασχολούσαν το 2019 λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, των παροχών σε εργαζομένους και όλων των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων του Πειραϊκού χώρου που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και έχουν καταγράψει οικονομικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη για τη πρωτοβουλία και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο Δήμος Πειραιά στέκεται αρωγός στην κρίσιμη αυτή περίοδο στηρίζοντας οικονομικά την τοπική επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας χρήματα από το ΕΣΠΑ και την ΟΧΕ. Η επανεκκίνηση της οικονομίας του Πειραιά, σε βιώσιμη και μακροχρόνια διατηρήσιμη βάση απαιτεί την στήριξη όλων».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: