Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωβουλή: Η ΕΕ να επενδύει περισσότερο στους νέους!

ΕU στις 17/01/2019

Ενισχύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου –  Νέοι και παιδιά οι κύριοι δικαιούχοι

|> Το ΕΚ προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 σε ποσοστό περίπου 19% συγκριτικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (από σχεδόν 89,6 δισ. ευρώ σε περίπου 106,8 δισ. σε τιμές 2018), από τα οποία τα 105,7 δισ. θα διαχειρίζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Τα μέλη του ΕΚ θέλουν να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι για την απασχόληση των νέων και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς των κρατών μελών υιοθετήθηκε με 543 ψήφους έναντι 81 και 64 αποχών. Το ΕΚ προτρέπει τώρα το Συμβούλιο να υιοθετήσει τη «γενική προσέγγιση» και να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στους πολίτες για πάνω από 60 χρόνια. Συνεισφέρει στην κοινωνική ενσωμάτωση, στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην απασχόληση των νέων ανθρώπων, όπως επίσης και στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, την υγεία και τις δικαιότερες κοινωνίες. Τα ατομικά σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να συνεισφέρουν στην βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: