Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επιστημονικό Συνέδριο: “Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στις 16/03/2016

Στις 13 και 14 Μαΐου

Διήμερο επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία» διοργανώνει ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, στις 13 και 14 Μαΐου, στο ιστορικό κτήριο της Καλλιθέας (Δημοσθένους 117).

Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την πλέον ιστορική πόλη του κόσμου: πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, η σπουδαιότερη πόλη του κόσμου για περίπου 15 αιώνες, και στις μέρες μας ευρισκόμενη στο κέντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, στο κέντρο της Ευρασίας. Μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνισμό, για την οποία γράφτηκαν ολόχρυσες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας, Παιδείας και Λογοτεχνίας.

Συνάμα όμως και ένας πόλος έλξης για τους Ευρωπαίους, ένας τόπος με απαράμιλλο φυσικό κάλλος, η πόλη που όλοι επιθυμούν (City of the World’s Desire), σύμφωνα με τον τίτλο του κλασικού έργου του Philip Mansel για την Κωνσταντινούπολη.

Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με την ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως, τη σημασία της για τον Ελληνισμό, την πρόσληψή της από τη νεότερη ιστοριογραφία και λογοτεχνία, καθώς και τις διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις της που εμφανίζονται κατά καιρούς στα σχολικά εγχειρίδια.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη της ιστορίας της Κωνσταντινουπόλεως, η σημασία της για τον Ελληνισμό, η συμβολή της στην Παιδεία και την πνευματική δημιουργία του Γένους, η πρόσληψή της από την νεότερη ιστοριογραφία, λογοτεχνία και μουσική, καθώς και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην διαφύλαξη της ορθοδόξου πίστεως και εθνικής συνείδησης.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
• Η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
• Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση
• Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
• Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης
• Η Κωνσταντινούπολη των περιηγητών
• Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
• Η Κωνσταντινούπολη στην νεότερη λογοτεχνία
• Η Παιδεία, η λογοτεχνική δημιουργία και η μουσική
στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο- 20ο αι.
• Η Κωνσταντινούπολη στα σχολικά εγχειρίδια

Επιστημονική Επιτροπή

  • Ευάγγελος Χρυσός, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια Ιστορίας του Θεάτρου, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μαρία Μαντουβάλου, δ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Χαράλαμπος Μηνάογλου (Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής) Καθηγητής στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο  / Διδάσκων στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών.

Απάντηση