Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η μετά το Αγγελιόσημο εποχή και το πρόβλημα εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/02/2019

Επιστολή των συνδικαλιστικών ενώσεων Τύπου στον διοικητή του ΕΦΚΑ Λάμπρο Σέμπο

|> Επιστολή προς τον διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Λάμπρο Σέμπο απέστειλαν χθες τα διοικητικά συμβούλια των συνδικαλιστικών ενώσεων στο χώρο του Τύπου (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΕ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ) ζητώντας συνάντηση και ενημέρωση σχετικά με το θέμα της είσπραξης, διαχείρισης και κατανομής του καταργημένου Αγγελιοσήμου, μετά την τελευταία καταβολή, που πραγματοποιήθηκε προς τα νομικά πρόσωπα, στα οποία κατανέμεται η πρόσοδος αυτή.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που απέστειλαν τα δ.σ. των ενώσεων προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ είναι το εξής:

Όπως γνωρίζετε, οι υπογράφουσες την παρούσα επιστολή συνδικαλιστικές ενώσεις, συμπεριλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα στα οποία κατανέμεται η πρόσοδος του, κατηργημένου πλέον, αγγελιοσήμου.

Ωστόσο, κατόπιν της κατάργησης αυτής, η υπηρεσία σας, κατά το μέτρο της γνώσης μας, συνέχισε, και ορθώς, να εισπράττει ποσά από καθυστερούμενες καταβολές, ρυθμίσεις εν εξελίξει κ.ο.κ. ενώ προχώρησε και σε βεβαιώσεις ποσών για παλαιότερα έτη κατόπιν ελέγχων.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προχωρήσει στην καταβολή χρηματικών ποσών προς εμάς, τον Νοέμβριο του έτους 2017. Ωστόσο, αυτή υπήρξε και η τελευταία καταβολή εκ μέρους σας, παρότι, κατά το μέτρο της γνώσης μας, υπήρχαν και νεότερες καταβολές οφειλετών, μετά την ως άνω ημερομηνία.

Με βάση τα ανωτέρω και καθώς έχουμε έννομο συμφέρον, παρακαλούμε για την ενημέρωση μας ως προς την πορεία των περαιτέρω εισπράξεων μετά την ημερομηνία της τελευταίας δόσης, το τυχόν χρονοδιάγραμμα νεότερης μετέπειτα καταβολής προς εμάς, τα αρμόδια πρόσωπα που χειρίζονται το θέμα και την εν γένει διαδικασία διαχείρισης του αγγελιοσήμου.

Υπογραμμίζουμε ότι το ως άνω ποσό αποτελεί ουσιώδη πόρο χρηματοδότησης των Ενώσεών μας, γεγονός που αναδεικνύει την σημαντικότητα του ζητήματος.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σημαντικής οικονομικής εμβέλειας του πόρου, σε πανελλαδικό δε επίπεδο,  θεωρούμε ότι η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου, προκειμένου να επιτελεστεί με τη  μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα η εν γένει διαδικασία της συγκεκριμένης διαχείρισης.  

Τα δ.σ. των ενώσεων

  • ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
  • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ
  • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: