Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επιστροφή χρημάτων σε σπουδαστή ΙΕΚ, με παρέμβαση του Συνηγόρου Καταναλωτή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 05/01/2016

Λόγω διακοπής σπουδών     

Σπουδαστής υπέβαλε αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» σε βάρος ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., το οποίο ηρνείτο να του επιστρέψει δίδακτρα που είχαν προκαταβληθεί έναντι μελλοντικής παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής γράφτηκε στο πρώτο εξάμηνο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ι.Ε.Κ., αλλά του ζητήθηκε η προεξόφληση των διδάκτρων που αντιστοιχούσαν σε ολόκληρο το πρώτο έτος των σπουδών (δύο εξάμηνα). Στα μισά του πρώτου εξαμήνου, όμως, αναγκάστηκε, για προσωπικούς λόγους, να διακόψει τις σπουδές του και, ως εκ τούτου, ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων που είχε καταβάλει για το 2ο εξάμηνο, αφού δεν επρόκειτο να το παρακολουθήσει. Το Ι.Ε.Κ. αντιπρότεινε είτε την αναστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος, είτε τη συνέχισή του εξ αποστάσεως, γεγονός που δεν ικανοποιούσε τον σπουδαστή, δεδομένου ότι η διακοπή των σπουδών του είχε οριστικό χαρακτήρα.

Η αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Αθηνά Κοντογιάννη παρενέβη, επισημαίνοντας προς το Ι.Ε.Κ. ότι η πρακτική που ακολούθησε, εγγράφοντας τον σπουδαστή για ολόκληρο το διδακτικό έτος και ζητώντας από αυτόν την προεξόφληση του συνολικού ποσού των αντίστοιχων διδάκτρων δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (Υ.Α. 5954/2014 Β’ 1807) και του συνέστησε την ικανοποίηση του αιτήματος του καταναλωτή.

Το Ι.Ε.Κ. ανταποκρίθηκε θετικά στη σύσταση της Αρχής και προχώρησε άμεσα στην επιστροφή του χρηματικού ποσού, που αχρεωστήτως είχε καταβάλει ο σπουδαστής.

Απάντηση