Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΣΕΕ: Νέα συμφωνία για την εργασία, με επιδότηση αντί επιδόματος ανεργίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 29/08/2016

Συνάντηση με Κατρούγκαλο

Στην παρούσα συγκυρία όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση η οποία φέρνει πλέον αντιμέτωπη την κοινωνία με την οικονομία. Ανάμεσα στις κυριότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση μείωση της ανεργίας και  για χάραξη του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προτείνει μία νέα συμφωνία για την απασχόληση μεταξύ κοινωνικών εταίρων, Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ η οποία να διέπεται από την αρχή επιδότησης της απασχόλησης αντί της ανεργίας  και της διατήρησης ενεργών πολιτών αντί γενεές ανέργων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ηλικίες όπως νέων από 18-24 ετών αλλά και μεγαλύτερων άνω των 50 ετών.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Επειδή πολλές φορές η πραγματικότητα μας εφοδιάζει με καλές πρακτικές, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ΟΑΕΔ για το σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτομίες ικανές να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Θεωρούμε ότι αυτή ευκαιρία για συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί περαιτέρω, καθώς όταν ετοιμάζονται δράσεις για την αγορά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξέρεις τις ανάγκες της και το πώς θα την προσεγγίσεις, πράγμα που διασφαλίζεται με τη συμμετοχή των εργοδοτών και εργαζομένων.

Πέρα από το ζήτημα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όμως, πιστεύουμε  ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο για συνεργασία σε ζητήματα διάγνωσης, ρύθμισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για την συστηματοποίηση της συνεργασίας αυτής, με αλλαγές που θα συναποφασιστούν από όλες τις πλευρές ώστε να βελτιωθούν τα διαθέσιμα προγράμματα του ΟΑΕΔ δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα απασχόλησης για τις επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ, τέλος, επιμένει σε ελκυστικές πολιτικές απασχόλησης, ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι να γίνουν εργοδότες, δημιουργώντας τουλάχιστον μια νέα θέση εργασίας και οι μικρομεσαίοι εργοδότες να προσλάβουν από έναν άνεργο, αφού οι περισσότερες από τις 600.000 Μμε επιχειρήσεις είναι αυτές που θα τονώσουν την απασχόληση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΕΕ

Νέο Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
1. «Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την ενίσχυση της εργασίας σε ΜΜΕ και την παράλληλη μείωση της ανεργίας» .

 

 

 

 

 

 

 

 

– Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προβεί κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης θα πρέπει να έχουν προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

– Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται υποχρεωτικά στους 12 μήνες για αμιγή απασχόληση, και αφορά όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε καθεστώς επιδότησης της ανεργίας, με την προϋπόθεση να έχουν δικαίωμα για 6 ακόμα μήνες επιδότησης της ανεργίας, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα.

 

– Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται συνολικά σε 12 μήνες.

 

– Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται για την παραμονή του ωφελούμενου στην επιχείρηση για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

 

– Το ποσό της επιχορήγησης της επιχείρησης, ορίζεται σε 14 € ημερησίως, για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ Τρίμηνο 2016 Κατάσταση Απασχόλησης κατά ομάδα ηλικιών
Κατάσταση απασχόλησης * 5ετείς ομάδες ηλικιών
5ετείς ομάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
Απασχολούμενοι 9.843 115.533 332.761 461.522 539.211 599.216 535.782 470.276 314.234 165.301 49.867 7.394 5403 3.606.343
0,3% 3,2% 9,2% 12,8% 15,0% 16,6% 14,9% 13,0% 8,7% 4,6% 1,4% 0,2% 0,1% 100,0%
Άνεργοι 16.331 113.651 186.652 177.063 160.800 151.350 145.366 118.977 79.342 36.769 8.498 284 0 1.195.083
1,4% 9,5% 15,6% 14,8% 13,5% 12,7% 12,2% 10,0% 6,6% 3,1% 0,7% 0,0% 0,0% 100,0%
Μη οικονομικά ενεργοί 515.491 296.018 94.935 85.753 76.662 94.315 118.800 187.908 296.786 459.607 530.813 50.8029 1.159.784 4.424.901
11,6% 6,7% 2,1% 1,9% 1,7% 2,1% 2,7% 4,2% 6,7% 10,4% 12,0% 11,5% 26,2% 100,0%
ΣΥΝΟΛΟ 541.665 525.202 614.348 724.338 776.673 844.881 799.948 777.161 690.362 661.677 589.178 515.707 1.165.187 9.226.327
5,9% 5,7% 6,7% 7,9% 8,4% 9,2% 8,7% 8,4% 7,5% 7,2% 6,4% 5,6% 12,6% 100,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ ΣΥΝΟΛΟ
Αυτοπασχολούμενος με προσωπικό Αυτοπασχολούμενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 267.756 824.887 2.371.926 141.774 3.606.343
ΕΜΠΟΡΙΟ 71.654 160.632 391.441 31.467 655.194
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ- ΕΣΤΙΑΣΗ 43.938 45.039 188.043 25.934 302.954
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ 34.237 303.823 45.086 62.109 445.255
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30.284 82.508 94.471 2.867 210.130
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 25.339 41.388 259.718 12.266 338.711
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11.429 11657 281.197 653 304.936
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 11.367 42..278 91.288 1.489 146.422
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 9.277 30.748 173.399 525 213.949
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.652 20.865 41.225 1.245 71.987
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7.156 8777 61.869 945 78.747
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 6.000 43.933 129.558 744 180.235
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2.513 7.591 37.210 487 47.801
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2.208 11.886 78.634 158 92.886
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.973 5.721 68.406 97 76.197
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.023 1.784 3.129 422 6.358
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 296 1.217 11.833 0 13.346
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΑΤΜΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 278 991 26.575 0 27.844
ΝΕΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 132 835 20.983 366 22.316
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0 0 325.644 0 325.644
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 0 3.214 38.681 0 41.895
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 0 0 3.536 0 3536

Απάντηση