Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΣΠΑ: Άμεση… δράση για έργα ύψους 4 δισ. ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 17/10/2014

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,07 δισ. ευρώ, ολοκληρώνεται και τίθεται άμεσα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, όπως ανακοινώθηκε χθες από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης σε σχετική συνέντευξη Τύπου.

Στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών και προτείνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων, δίδεται έμφαση στον χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή τους. Αυτό που υπογραμμίζεται ιδιαίτερα είναι ότι θα επιτευχθεί εμπροσθοβαρής έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 700 έργα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 4 δισ. ευρώ, μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει εμπροσθοβαρείς δράσεις για την απασχόληση, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η συμβολή στην ελληνική οικονομία από τα ΕΣΠΑ είναι: 4,2 δισ. ευρώ από ΕΣΠΑ 2007-2013, 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις νέου ΕΣΠΑ, 2,9 δισ. ευρώ από έργα phasing στο νέο ΕΣΠΑ. Τελικά, δηλαδή, θα είναι 12 δισ. ευρώ διαθέσιμα στην ελληνική οικονομία έως το τέλος του 2015. Τα «εμπροσθοβαρή» έργα περιλαμβάνουν…

 1. Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020.
 2. Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων ή/και μη επάρκειας του εναπομείναντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020.
 3. Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020.

Οι κατηγορίες εμπροσθοβαρών δράσεων είναι οι εξής:

 • 21 δράσεις για την ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προϋπολογισμού 127,5 εκατ. ευρώ.
 • 49 δράσεις στον τομέα τεχνολογίας και επικοινωνίας, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ.
 • 18 δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, προϋπολογισμού 283 εκατ. ευρώ.
 • 127 δράσεις για την υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προϋπολογισμού 594 εκατ. ευρώ
 • 23 δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προϋπολογισμού 51,5 εκατ. ευρώ.
 • 33 δράσεις στον τομέα των μεταφορών, προϋπολογισμού 996 εκατ. ευρώ.
 • 4 δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ).
 • 42 δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, προϋπολογισμού 68,6 εκατ. ευρώ.
 • 43 δράσεις για την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, προϋπολογισμού 112,1 εκατ. ευρώ
 • 85 δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, προϋπολογισμού 192,6 εκατ. ευρώ.
 • 10 δράσεις τεχνικής βοήθειας, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, θα συνεχιστεί ο ρυθμός απορρόφησης κοινοτικών πόρων, χωρίς καμία διαδικασία ένταξης όπως συνήθως γίνεται και η οποία θα πήγαινε τα έργα για ένταξη στο 2016. Αυτό θα γίνει αμέσως, κυριολεκτικά από αύριο το πρωί -η εγκύκλιος υπογράφηκε σήμερα- και θα δώσει στην ελληνική οικονομία μέχρι το τέλος του 2015 4,2 δισ. ευρώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: